LIDL. Заслужава си!

Защита на личните данни при кандидатстване

Указание за защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас.

Посочените от Вас в процеса на кандидатстване лични данни се обработват и използват от Лидл единствено и само за целите на подбора и назначаването на персонал.

Препращането на Вашите данни към външни контрагенти, които в отделни случаи подпомагат процеса на подбор, се прави само след внимателен избор и съгласно поети задължения.

Ако кандидатурата Ви не бъде одобрена, Вашите данни се изтриват след приключване на процеса по кандидатстване. Това по правило се случва 3 месеца след изпращането на отказ на Вашата кандидатура.