Лидл България втори в класация за
„Най-добрите работодатели“

В проведеното ежегодно проучване за „Най-добри работодатели в България“ през 2012 година „Лидл България” се нареди на почетното второ място в категорията големи компании (с над 1000 служителя).

В България това изследване се провежда за шести път. Негов организатор е най-голямата консултантска компания в областта на човешките ресурси „Aon Hewitt“. Класацията се формира на база на оценките, дадени от служителите на отделните компании. В критериите за оценяване са включени такива основни показатели, като корпоративна култура, условия за работа и нивото на доверие на служителите към компанията и др.

В цялостното проучване са участвали 9 167 работника и 257 топ мениджъри на фирми, работещи в различни отрасли – финансови услуги, компютърни технологии и телекомуникации,  търговия на едро и дребно, производство, тежка индустрия и др.

Повече от 50 % от анкетираните служители работят в средни по големина компании с персонал между 250 и 1000 души и са на постоянен трудов договор. А над 25 % са представители на големите компании (с повече от 1000 служителя).

„Лидл България“ се нареди на четвърто място отново в групата на големите компании и в международната класация за „Най-добър работодател“, в която вземат участие страните Чехия, Унгария, Полша, Литва. Русия, Словакия, Турция и България. За проучването са анкетирани повече от 250 000 служители, включително 41 000 мениджъри сред повече от 400 компании.