LIDL. Заслужава си!

12) Detail page stage 1850

Служител Логистичен център
„Lidl
е успешна компания.“

Мирослав, Карист

Служител Логистичен център

Като служител в един от нашите складове ще сте участник в процеса на зареждане на магазините със стока. За да удовлетворим желанията на нашите клиенти, ние зареждаме ежедневно магазините с различни стоки, включително пресни и замразени продукти. Ваша задача е магазинът да получи стоката в определения срок, в съответното количество и в отлично състояние.

Ако Ви допада динамичната работна среда, то едно от нашите работни места в склада определено е за Вас.

Прием стока

Задачите в този отдел са свързани с извършване на качествен и количествен контрол на стоката, както и с приемане и отхвърляне на доставката. Вие ще поддържате връзка с други отдели, ще комуникирате с  шофьори на фирмите доставчици и ще обработвате документи. Всичко това изисква професионална етика, усет към детайла и отлични комуникативни умения.

Процесът на прием на стоката завършва със складирането й и/или подготовката й за комисиониране.

Подготовка стока /Комисиониране/

В склада ни в Равно поле в този отдел работят над 100 служители, което го прави най-големият в логистичния ни център. Ставайки част от екипа, Вие ще гарантирате, че магазините получават стоката в точното количество и качество, което са поръчали. Това обхваща и добрата подредба за транспортиране при безопасна обработка на стоката.

Изход стока

Вие ще сте отговорни за организацията на доставките от склада към търговската ни мрежа и обратно. Транспортът е област, изпълнена с непрекъснати предизвикателства. За да вървят нещата гладко, е необходимо да сте силно адаптивни и да имате отлични организационни умения.

Какъв е твоят профил?

 • Мотивация и прецизно изпълнение на поставените задачи
 • Умения за сътрудничество и работа в екип
 • Отлични умения за работа с числа
 • Усет към детайла
 • Желание за работа по най-високи стандарти
 • Готовност за работа на смени и гъвкаво работно време

Какви ще бъдат твоите задачи?

За „Прием стока“:

 • Качествен и количествен контрол на получаваните и складираните стоки
 • Надлежно въвеждане на получаваните стоки в системата
 • Почистващи дейности във вътрешната и пряката външна зона на склада (рампи)
 • Помощ при инвентаризации


За „Подготовка стока“ /„Комисиониране“/

 • Подреждане на различните видове стоки преди транспортиране
 • Самостоятелно обработване на списъци с поръчки
 • Обработка на обратни пратки от филиалите
 • Почистващи дейности във вътрешната и пряката външна зона на склада (рампи)
 • Помощ при инвентаризации


За „Изход стока“

 • Съблюдавате и контролирате товаренето на стоките за експедиция (Изход стоки)
 • Почистващи дейности във вътрешната и пряката външна зона на склада (рампи)


За „Изход стока“/„Рециклиране“

 • Управление на обратните пратки от филиалите и контрол на маршрутно-товарните протоколи
 • Почистващи дейности във вътрешната и пряката външна зона на склада (рампи)
 • Вътрешно-складов транспорт
 • Осигуряване на празни палети, TKT-боксове и термоизолационни покривала за останалите отдели в склада

Място на работа

Логистичен център

Детайли

Кандидатствайте сега! Изберете реална възможност за развитие в България!

Свободни позиции