LIDL. Заслужава си!

„Правилата на компанията
са базирани на собствения
ни опит и професионализъм."

Здравко, Младши мениджър

Работа в централен офис

Централен офис

Успехът на нашите магазини, където нашите клиенти се наслаждават на продуктите и обслужването, предлагани от Lidl, не би бил възможен без участието на сътрудниците ни от Централен офис. Те са тези, които създават концепции, организират и оптимизират работните процеси зад кулисите.

В нашата централа работят около 200 служители в следните ресори:

 • Ресор „Администрация“

 • Този ресор отговаря за безпроблемното и законосъобразно осъществяване на оперативната дейност и съблюдаването на корпоративните правила и добрите бизнес практики.“Администрация” обслужва основната оперативна дейност и всеки един от сътрудниците в направленията Финансoво-счетоводно, Контролинг, Персонал, Информационни системи и технологии и Нормативно съответствие и управление на риска се стреми да подпомага и облекчава работата на оперативните звена. Това се постига чрез непрестанно усъвършенстване и висока продуктивност на процесите, като се запазва принципа на опростеност и гарантиране на тяхното качество, сигурност и стабилност.

 • Ресор „Стоково снабдяване“

 • Наред с воденето на преговори с доставчици и ценообразуване за различните стокови групи ресор „Стоково снабдяване“ отговаря за управление на качеството, наблюдение и анализ на пазара, маркетинг и реклама.
  Водещият стремеж на нашия мениджмънт е балансиран асортимент, който да задоволи потребностите на българските потребители чрез високо качество на възможно най-добрата цена.

 • Ресор „Централизирани дейности“

 • Този ресор отговаря за бързия растеж и непрекъснато развитие на магазинната мрежа в цялата страна.
  В изпълнение на тази цел нашите служители се ангажират с избора на комуникативни локации с добра видимост и удобен достъп в близост до възможно най-много жители. Наред с това те развиват индивидуална концепция за централни локации в гъсто населени градски райони. Те имат грижата за качественото изграждане, оборудване и поддържане на нашите магазини и логистични центрове.

 • Ресор „Продажби и Логистика“

 • От централния ни склад снабдяваме магазините в цялата страна ежедневно с пресни продукти. Постигаме това благодарение на оптимизирани концепции за стокооборота – от получаване на стоката в склада до нейната подредба в магазините. Непрекъснато подобряваме процесите на комисиониране и извозване на стоките, както и системите за тяхното складиране. Печелим време и усъвършенстваме организацията, за да гарантираме качеството на продуктите, дори и по техния път към клиента.
  Като бързо разрастваща се компания ние структурираме и процесите в магазините ефективно и ориентирано към пазара.
  Работата ни се подпомага от модерни, но разбираеми системи. Защото нашият основен принцип и ключ към успеха е опростеността. А клиентът винаги е в центъра на нашето внимание.

 • Ресор „Персонал“

 • Основната задача на ресор Персонал е развиването и прилагането на корпоративна стратегия за персонала, за да се действа целенасочено и успешно по отношение на промените в компанията.
  Ресор Персонал разработва и прилага концепции за набиране и подбор на персонал; грижи се за обучението, развитието и задържането на служителите в компанията; ангажира се с коректното отчитане на работното време, точното изчисляване и навременното изплащане на възнагражденията и подсигурява нормативното съответствие на всички процеси, касаещи управлението на персонала. Ресор Персонал подпомага създаването и поддържането на устойчива и здравословна работна среда, която мотивира и стимулира всеки един от нас да постига най-доброто всеки ден.

  Зад удовлетворените и усмихнати клиенти стоим всички ние – семейството на Lidl.