LIDL. Заслужава си!

Групов ръководител

Групов ръководител
„За мен е удоволствие
да съм част от екипа.“

Апостол, Групов ръководител

Групов ръководител

Като Групов ръководител в един от отделите в логистичните ни центрове Вие сте централно лице за контакт за Вашите служители. Играете ключова роля при реализацията на всички нови складови концепции. Подпомагате ръководител отдел в ежедневните му задачи и отговаряте за свой екип от служители. Активно участвате в процеса по наемане и обучаване на нови служители.

Какъв е твоят профил?

 • Притежавате добри аналитични и комуникативни умения
 • Имате опит в ръководене на персонал
 • Отличавате се със силно изразена готовност за работа, мобилност и издръжливост на натоварване

Какви ще бъдат твоите задачи?

 • Ръководене на eкип от  служители
 • Изготвяне на работен график, обучение на служители, оптимизация на натовареността и задачите на персонала
 • Подсигуряване на чистотата и хигиената в склада и регионалното дружество
 • Участие в подготовка и провеждане на складови инвентаризации


И в частност за:

Вход стоки

 • Организация и координация на цялостния процес по прием на стоките
 • Организация и координация на цялостния процес по подготвяне на стоките за комисиониране


Подготовка стока /Комисиониране/:

 • Организация на цялостния процес по комисиониране на стоките
 • Разпределение на служителите по сектори спрямо постъпилите филиални заявки


Изход стока/Диспонент

 • Изготвяне на маршрутен план за доставките по филиалите
 • Оптимизиране натовареността и маршрутите на превозните средства
 • Съблюдаване и контролиране товаренето на стоките за експедиция
 • Следене за навременното зареждане на филиалната мрежа


Изход стока/Рециклиране

 • Управление на обратните пратки от филиалите и контрол на товарителниците
 • Следене за навременното осигуряване на транспортни единици за останалите отдели и управление на дефектните единици
 • Контрол на сортиране и товарене на вторични и амбалажни материали
 • Осъществяване на комуникация с филиалите и фирмите, обслужващи отпадъците

Място на работа

Логистичен център

Детайли

Кандидатствайте сега! Изберете реална възможност за развитие в България!

Свободни позиции