LIDL. Заслужава си!
Вяра Янева
Вяра Янева


– Какво Ви доведе до Lidl?

Кандидатствах по обява във вестник, докато бях в Германия. Познавах Lidl като клиент и за мен това беше една голяма международна компания с добър имидж.

– Какво си спомняте от първия работен ден?
По онова време екипът беше доста по-малък. Посрещнаха ме много любезно, всеки от колегите се представи накратко. Още тогава получих своя план за обучение, структуриран по дни и седмици, като срещу всеки раздел стоеше името на обучаващия и неговия контакт. Днес знам, че такъв е стандартът в Lidl, но тогава това много ме впечатли. Освен това получих всички технически средства, които бяха необходими за изпълнението на моите задачи – служебен телефон, достъп до имейл. Някой се беше погрижил предварително всичко да е уредено и аз да мога да започна своето обучение.
През моята кариера в Лидл едно от най-впечатляващите неща беше влизането ми в склада за първи път. Останало е в съзнанието ми завинаги. Такъв мащаб едва ли може да се види на друго място в България.

– Разкажете ни за Вашия професионален път в Lidl?
През 2007 г. започнах в отдел „Експанзия“ като ръководител проект в регионалното дружество във Варна. През пролетта на 2010 г. се преместих в централния офис в Равно поле на длъжност координатор експанзия. През 2013 г. в рамките на същия отдел поех длъжността портфолио мениджър. А в момента се обучавам за длъжността ръководител Администрация Регионално дружество. Откакто съм във фирмата, непрекъснато съм имала възможност за развитие.

– Кое е професионалното постижение, с което се гордеете най-много през всички тези години?
Гордея се с един проект, по който работих в отдел „Експанзия“.  Той обединява системно модулите на различни отдели и отразява всички етапи от живота на един обект на Lidl. Този проект улесни значително работата на отдела и повиши качеството на база данни.

– Какви са Вашите задачи в момента?
В момента се обучавам в отдел „Администрация Регионално дружество“. Запознавам се с процесите, с разпределението на задачите между служителите. Планът ми предвижда да се запозная и с работата на отдели, чиято работа е свързана с нашата.

– Разкажете ни повече за колегите си?
Моите колеги са приятни млади хора. Харесва ми ангажираността и отговорността, с която те се отнасят към своите всекидневни задължения. Освен това умеят да се шегуват и да бъдат забавни, така че никога не ни е скучно.

– Според Вас има ли специфичен начин, по който се правят нещата в Lidl?
Lidl-ският начин на работа – да, разбира се, че го има. И той е „Няма начин да няма начин“. Да се правят нещата по Lidl-ски, означава да ги правиш по възможно най-добрия начин и да задаваш тон на всички останали. Така например Lidl въведе телевизионната реклама в бранша за бързооборотни стоки и остави голяма следа.

– Смятате ли, че Lidl е успешна компания, и лично за Вас какво означава това?
Лично аз се гордея да съм част от такава голяма организация и част от този екип.

– Какво бихте казали на колегите, които започват работа при нас сега?
Наистина си заслужава.

– Как бихте описали Lidl с три думи?
Качество, професионализъм и успех.

– С какво чувство се прибирате вечер от работа?
С чувство на удовлетвореност. Винаги се чувствам удовлетворена от резултата на добре свършената работа, от това, че всекидневните постижения на нашия екип ни приближават до поставените цели.

Моята лична рецепта за успех:
Винаги се старая да постигна най-добрата версия на самата себе си.