LIDL. Заслужава си!
Кинка Дългичева
Кинка Дългичева


– Как започнахте работа в Lidl?
Абсолютно случайно. Според мен неочакваните работи се получават
най-добре. Бях регистрирана в бюрото по труда, оттам ми се обадиха,
че набират персонал. Повикаха ме на събеседване, след това на второ и така започна всичко.

– Какви са Вашите задачи като управител?
Моята най-важна задача е да е осигуря добра работна среда за служителите. Те да се чувстват добре, когато дойдат на работа. Мисля, че това е най-важното, за да може работа във магазина да върви. Постигам го с комуникация. С положителна комуникация, доста похвали, както и с критика, когато нещо не е както трябва. Винаги сме си казвали, че критиката учи и че с градивна критика ставаме по-добри.

– Как бихте описали Вашите колеги?
Много динамични, много позитивни, много жизнени.

– Как успявате да се мотивирате всеки ден?
Мотивира ме това, че всеки ден получавам нови знания. Всеки ден ми се случва нещо, което не ми се е случвало. Даден казус винаги сме го решавали по един начин, но се случва нещо различно и прилагаме ново решение. Мотивира ме това, че всеки път има нещо ново, което да се научи. Динамиката на работата го налага.

– Какво означава за Вас работата в Lidl?
Успех и развитие.

– Мислите ли, че има начин специфичен начин, по който правим нещата в Lidl?
Според мен си има начин, който е строго по Lidl-ски.
И той е свързан с перфектна организация. А като има организация и желание, всичко става възможно.

– Ако трябва да отправите послание към хора, които кандидатстват за работа в Lidl, какво бихте им казали, с какво бихте ги „грабнали“?
„При нас няма скука, няма монотонност“. Работата е изключително динамична. Което мисля, че абсолютно отговаря и на нашето динамично съвремие.

– Как посрещате новите си колеги в екипа?
С голямо доверие, абсолютно отворени. Предразполагаме ги да се чувстват сигурни, да се чувстват спокойни и уверени. Започването на нова работа винаги е свързано с притеснение от неизвестното, от незнанието, от несигурността. Ето защо отделяме нужното време да обучим новопостъпилите служители. По мои наблюдения те много често се консултират и със своя ментор. Това им дава увереност и спокойствие.

– С какво се гордеете с постиженията си Lidl?
С това, че по някакъв начин спомагам за професионалното развитие на служителите в магазина, с това, че те идват с огромно желание на работа и с това, че сме един сплотен колектив.

– Как бихте описали Lidl с 3 думи?
Успех, реализация, динамика.

– Кое според Вас е най-важното при работата с хора?
Комуникацията.

– Вечер, прибирайки се от работа, какво си носите вкъщи?
Нося си удовлетворението от добре свършената работа.

– Смятате ли, че Lidl предоставя възможности за развитие на служителите си?
Мисля, че нещата се случват доста добре и има много примери за развитие на персонала във всякакъв аспект. Един от заместник-мениджърите в моя филиал вече е мениджър. Развиваме персонала и в личен план. В моя екип чакаме две бебенца.

– Какво се промени в Lidl, откакто се във фирмата?
Освен все по-успешна фирмата става и все по-сигурна. Все повече се вслушва в служителите си. Анкетите са пример за такова нещо. След тях виждаме и конкретни реакции и резултати.

Моята лична рецепта за успех:
Човек винаги трябва да е устремен.
Аз разчитам на моята упоритост и вътрешната ми нужда от себедоказване.
За мен е изключително важно да изпитам вътрешна удовлетвореност от нещата, които съм свършила.