LIDL. Заслужава си!

Защита на личните данни

Правила за защита на личните данни

Радваме се, че проявявате интерес към защитата на личните данни на нашата уеб страница. Бихме желали да се чувствате комфортно и сигурно при посещението си на нашата уеб страница и да разглеждате осъществяваната от нас защита на личните данни като ориентиран към потребностите на клиентите показател за качество.

Настоящите указания за защита на личните данни Ви информират за начина и обхвата на обработване на Вашите лични данни при посещаване на нашата уеб страница. Личните данни представляват информации, които пряко или непряко идентифицират, респ. могат да идентифицират Вашата личност. Като законова основа за защитата на личните данни служи по-специално Общият регламент относно защитата на данните (GDPR).

1. Обзор
При извикването на нашата уеб страница се извършва обмен на различни информации между Вашето крайно устройство и нашия сървър. В тази връзка би могло да става дума за лични данни. Събраните по този начин информации се използват освен друго и за оптимизиране на нашата уеб страница или за извеждане на реклама в браузъра на Вашето крайно устройство.


2. Извикване на нашата уеб страница


Цели на обработката на лични данни / правни основания:
При извикване на нашата уеб страница чрез използвания от Вашето крайно устройство браузър автоматично и без Вашето участие към сървъра на нашата уеб страница се прехвърлят

 • IP-адресът на запитващото устройство, което може да установи връзка с интернет,
 • датата и часът на достъпа,
 • името и URL на извикания файл,
 • уеб страницата/ приложението, от която/което е осъществен достъпът (Referrer-URL),
 • използваният от Вас браузър и евентуално операционната система на Вашия компютър, който е способен да установи връзка с интернет, както и името на Вашия доставчик.

Тези информации се съхраняват временно в един така наречен Log-файл за следните цели:

 • Обезпечаване на безпроблемното изграждане на връзка с уеб страницата,
 • Обезпечаване на удобното използване на нашата уеб страница / приложение,
 • Оценка на системната сигурност и стабилност.

Правното основание за обработката на IP-адреса е член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. Нашият легитимен интерес следва от изредените по-горе цели на обработката на данни. Ако изложението служи за подготвянето на договор, правното основание за обработка на личните данни е член 6 алинея 1 буква б) на GDPR
Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:
Данните се съхраняват за период от седем дни и след това се изтриват автоматично. Когато прекратите използването на нашата уеб страница, геолокационните данни се изтриват.

3. Онлайн присъствие и оптимизация на уеб страници

3.1 Бисквитки – Общи указания

Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) на GDPR ние използваме на нашата уеб страница така наречените бисквитки. Интересът ни да оптимизираме нашата уеб страница следва да се счита за оправдан по смисъла на посочения по-горе регламент. При бисквитките става дума за малки файлове, които се записват на Вашето крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон или подобни), когато посетите нашата уеб страница. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното Ви устройство, не съдържат вируси, троянци или друг зловреден софтуер. В бисквитката се записва информация, която се получава във връзка със специфично използваното крайно устройство. Това все пак не означава, че по този начин директно получаваме информация за Вашата самоличност. Използването на бисквитки служи от една страна за това, да направи по-приятно за Вас използването на нашите предложения. Например ние използваме така наречените сесийни бисквитки, за да разпознаем, че вече сте посещавали отделни страници от нашата уеб страница. След напускане на нашата страница те автоматично се изтриват. Освен това, също и за целите на удобството при ползване, използваме временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство за определен период от време. Ако отново посетите нашата страница, за да се възползвате от нашите услуги, автоматично ще бъде установено, че вече сте били при нас, както и какви данни и настройки сте въвели, за да не е необходимо да ги въвеждате отново.
От друга страна ние използваме бисквитки, за да регистрираме статистически използването на нашата уеб страница с цел да оптимизираме нашите предложения, както и за извеждане на съобразени специално с Вас информации. Тези бисквитки ни дават възможност, при повторно посещение на нашата страница автоматично да разпознаем, че вече сте били при нас. Тези бисквитки се изтриват автоматично след съответно дефинирано време. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Въпреки това Вие можете така да конфигурирате браузъра си, че на Вашия компютър да не се записват бисквитки или преди генерирането на нова бисквитка винаги да излиза съобщение. Пълното деактивиране на бисквитки може обаче да доведе до невъзможност да използвате всички функционалности на нашата уеб страница.

Обзор на използваните бисквитки с допълнителна информация (например продължителност на съхраняване) можете да намерите в нашите Правила за използване на бисквитки.

3.2 Google Analytics
Цели на обработката на лични данни / правни основания:
За целите на отговарящото на потребностите оформление и непрекъснатото оптимизиране на нашите уеб страници ние използваме въз основа на член 6 алинея 1 буква е) на GDPR Google Analytics, една услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited („Google“). Нашият оправдан интерес произтича от представените цели. В тази връзка се създават псевдонимизирани потребителски профили и се използват бисквитки. При това бисквитката генерира следните информации за използването от Вас на тази уеб страница:

 • тип / версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • референтен URL (посетената преди това страница),
 • Host име на компютъра (IP-адрес), осъществяващ обръщението към страницата,
 • час на запитване към сървъра.

Информациите служат за оценка на използването на нашите уеб страници, за съставянето на отчети за активността на уеб страниците и за други, свързани с използването на интернет услуги за целите на пазарните проучвания и отговарящия на потребностите дизайн на тези интернет страници. IP-адресите се анонимизират, така че да не е възможно идентифициране (така нареченото IP-маскиране).
Вие можете да възпрепятствате инсталирането на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви внимание, че евентуално в този случай не всички функции на тази уеб страница могат да се използват в пълен обхват. Освен това Вие можете да попречите на събирането на генерираните от бисквитките и свързани с Вашето използване на уеб страницата данни (включително на Вашия IP-адрес), както и да възпрепятствате обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате този Browser-Add-on. Алтернативно на Browser-Add-on, особено при браузъри на мобилни крайни устройства, можете освен това да възпрепятствате събирането на данни чрез Google Analytics, като последвате този линк. Ще се запише една Opt-Out-бисквитка, която ще предотвратява бъдещото събиране на Вашите данни при посещаване на нашата уеб страница. Opt-Out-бисквитката ще важи само за този браузър и само за нашата уеб страница и ще се генерира на Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва наново да качите Opt-Out-бисквитката. Допълнителна информация за защита на личните данни във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб страницата на Google Analytics.


Получатели/ Категории получатели:
Генерираните в бисквитката информации се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Доколкото ни е известно, Вашият IP адрес в никакъв случай няма да бъде обединяван с други данни на Google. Тези данни могат да се прехвърлят евентуално и на трети лица, доколкото това е предписано от закона или доколкото третите лица обработват тези данни по поръчение от страна на администратора на лични данни.
Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:
След анонимизиране на IP-адреса повече не може да се направи заключение за Вашата личност. Статистически съхраняваните данни се изтриват в Google Analytics след 24 месеца. В изготвените на базата на Google Analytics доклади не се съдържат връзки с конкретни лица.

 

3.3 Onsite-Targeting и оптимизация на уеб страници


Цели на обработката на данни/ правни основания:
На нашата уеб страница чрез използването на бисквитки се събират и оценяват информации за оптимизация на нашите уеб страници и на представените в тях рекламни изображения. С това се цели по-конкретно да се обезпечи, на Вашите крайни устройства да се извежда само реклама, която въз основа на Вашето досегашно поведение на ползвател е ориентирана единствено към Вашите действителни или предполагаеми интереси. Обработваните за тези цели данни съдържат например данни за това, за кои наши вакантни позиции сте проявявали интерес. Правно основание за тази обработка на лични данни е член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. Оптимизацията на нашите уеб страници за по-добро предлагане и за избягване на непредставляващи интерес за Вас рекламни изображения е както във Ваш, така и в наш интерес. Събирането и оценката се извършва единствено псевдонимизирано и не ни позволява да Ви идентифицираме. И по-конкретно, информациите не се обединяват с личните данни за Вас.
Получатели/ Категории получатели:
Получатели на данните са посочените по-горе доставчици на услуги, които обработват Вашите данни на базата на договор единствено в съответствие с целите съгласно нашите инструкции.
Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:
Използваните тук бисквитки и съдържащите се в тях информации се съхраняват съгласно Правилата за използване на бисквитки и при възражение биват непосредствено изтрити.

 

3.4 Re-Targeting


Цели на обработката на данни/ правни основания:
Освен това ние използваме Re-Targeting-технологии на различни доставчици. Това ни позволява да направим нашата онлайн оферта по-интересна за Вас по Ваша мярка. За тази цел се записва бисквитка, с която се регистрират данни за интересите като се използват псевдоними. При това за маркетингови цели се събират информации за Вашето поведение на сърфиране в анонимизирана форма, съхраняват се в текстовите файлове на бисквитките и се анализират с помощта на един алгоритъм. В резултат могат да Ви бъдат показвани целенасочено предложения за работа под формата на представляващ интерес за Вас, персонализиран рекламен банер в уеб страниците на нашите партньори. Тези данни не могат в никакъв случай да бъдат използвани за персоналното идентифициране на посетителите на тази страница. При това не се обработват непосредствено свързани с личността данни, и потребителските профили не се обединяват с лични данни. Тази обработка на лични данни се извършва на основание на член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. Чрез използваните таргетни мерки ние искаме да обезпечим, на Вашите крайни устройства да се извежда само ориентирана към действителните Ви или предполагаемите Ви интереси реклама. Това, да не Ви натоварваме с неинтересни за Вас реклами, е както във Ваш, така и в наш интерес.
Доколкото Вие въпреки това не желаете да получавате персонализирани рекламни банери, можете да възразите за в бъдеще на събирането и съхраняването на тези данни по следния начин:

 • С едно кликване върху изобразения върху рекламния банер бутон (например "i") Вие ще бъдете прехвърлени към уеб страницата на съответния доставчик. Там още веднъж ще Ви бъде обяснена систематиката на Retargeting-технологията и ще Ви се предложи възможност за прекратяване ("Opt-out"). Когато заявите отказ при даден доставчик, на Вашия компютър се записва една така наречена "Opt-out"-бисквитка, която предотвратява извеждането на рекламния банер на съответния доставчик в бъдеще. Имайте предвид, че това отписване може да се осъществи само от Вашия компютър и че съответните "Opt-out"-бисквитки не трябва да бъдат изтривани от Вашия компютър.
 • Алтернативно можете да използвате представените в точка 3.5 на тези правила за защита на данните възможности за възразяване.

Получатели/ Категории получатели:
Ние използваме на нашата уеб страница Retargeting-технологии на различни доставчици, които обработват посочените по-горе данни в рамките на Re-Targeting. Повече информация за използваните от тези доставчици на услуги бисквитки можете да получите чрез нашите Правила за използване на бисквитки.
Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:
Използваните за целите на Re-Targeting бисквитки и съдържащите се в тях информации се съхраняват за посочения в Правила за използване на бисквитки период от време и след това автоматично се изтриват.


3.5 Основаваща се на интересите онлайн реклама


За да се гарантира, че ще Ви показваме само такава реклама, която е релевантна за Вас, ние оценяваме на нашата уеб страница Вашето поведение на ползвател с помощта на бисквитки чисто псевдонимизирано. По този начин можем да установим Вашия интерес към нашите обяви за работа. Освен това с помощта на изредените в точка 3 доставчици ние оценяваме по-конкретно кои обяви за работа в нашата уеб страница сте разгледали.
За да забраните описаните в точка 3 оценки, можете да използвате изредените там възможности за възразяване. Освен това на уеб страница http://www.youronlinechoices.com/bg/ можете да забраните базираните на интересите реклами от голям брой саморегулиращи се членове на Европейския алианс за дигитална реклама /European Interactive Digital Advertising Alliance/ (www.edaa.eu/european-principles/), включително и Лидл, чрез така наречения Preference Manager. Имайте предвид, че за целта на Вашия компютър ще бъде инсталирана така наречената Opt-out-бисквитка. Ако я изтриете, отново ще получавате базирана на интересите реклама.


3.6 Възможности за възразяване / Opt-Out


Можете да забраните разяснените в точки 3.3 и 3.4 таргетни технологии чрез съответна настройка по отношение на бисквитките във Вашия браузър (сравни също и с точка 3.1). Успоредно с това имате възможност да забраните базирана на интересите персонализирана реклама с помощта на така наречения Preference Manager или чрез активиране на съхранените съгласно 3.5 Opt-out-бисквитки.

 

4. Контакт чрез имейл


Ние боравим с личните данни, които ни съобщавате чрез имейл, разбира се, поверително. Ние използваме Вашите данни само по предназначение, за да обработим Вашето запитване. Правното основание за обработка на личните данни е член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. Нашият и Вашият синхронен (оправдан) интерес от обработката на данни произтича от целта, да отговорим на Вашето запитване.
Получатели/ Категории получатели
Ние изключваме по принцип предаването на личните данни на трети лица. По изключение данните се обработват от обработващи лични данни. Те грижливо се подбират, освен това се одитират от нас и се задължават договорно съгласно член 28 на GDPR
.
Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:
Всички лични данни, които Вие ни изпращате при запитвания по имейл, се изтриват, респ. анонимизират най-късно 90 дни след даден финален отговор на запитването.


5. Плъгини за социални медии (Social-Media-Plugins)


Цели на обработката на данни/ правни основания:
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) на GDPR ние включваме в нашата уеб страница плъгини към социалните мрежи Facebook, Google+, Twitter, XINGи LinkedIn, за да направим по този начин нашата фирма по-популярна. Стоящата зад това рекламна цел следва да се разглежда като оправдан интерес по смисъла на GDPR. Отговорността за съобразената с изискванията за защита на данните работа трябва да се гарантира от съответния доставчик. Интегрирането на тези плъгини от нас се осъществява чрез така наречения метод на двукратното кликване, за да защитим посетителите на нашата уеб страница по най-добрия възможен начин. Чрез метода на двукратното кликване имате възможността да активирате деактивираните плъгини за социални медии. Това активиране може да бъде деактивирано по всяко време. Процесът на деактивиране не води до изтриване на изпратени данни при съответния доставчик на социални медии. Интегрираните в нашата уеб страница плъгини за социални медии първоначално са деактивирани. Активирането на плъгините се извършва чрез еднократно кликване върху символа на плъгина. Едва след активирането се прехвърлят лични данни на съответния доставчик на социални медии. Активираният от Вас плъгин осъществява непосредствено чрез Вашия браузър връзка със сървъра на избрания от Вас доставчик на социални медии.
Ние нито имаме влияние върху събраните данни и процеси на обработка на данните, нито са ни известни пълният обхват на събиране на данни и целите на обработката.
Доставчикът на социални медии съхранява събраните за Вас данни под формата на потребителски профили и ги използва за целите на реклама, пазарни проучвания и/или ориентиран към нуждите дизайн на своята уеб страница. Една такава оценка се извършва по-специално (също и за потребители, които не са логвани) за представяне на отговаряща на потребностите реклама и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите активности на нашата уеб страница. Имате право на възражение, като за да упражните това право, трябва да се обърнете към съответния доставчик на социални медии. Чрез плъгините ние Ви даваме възможност да се интегрирате със социалните мрежи и други потребители, така че да подобрим нашето предлагане и да го направим по-интересно за Вас като потребител.
Прехвърлянето на данни се извършва независимо от това, дали имате акаунт при доставчика на социални медии и дали сте логвани там. Ако сте логвани при доставчика на социални медии, събраните при нас Ваши данни се присвояват директно на Вашия съществуващ при доставчика на социални медии акаунт. Когато задействате активирания бутон и например асоциирате страницата, доставчикът на социални медии съхранява и тази информация във Вашия потребителски акаунт и ги съобщава публично на Вашите контакти. Препоръчваме Ви след използването на една социална медия периодично да излизате (да се разлогвате), и особено преди активиране на бутона, тъй като така можете да избегнете присвояване към Вашия профил при доставчика на социални медии.
Получатели/ Категории получатели:
На нашата уеб страница ние поставяме плъгини за следните доставчици на социални медии:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; повече информации за събирането на данни: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, както и http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook се присъедини към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin , Irland; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg. Google се присъедини към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter се присъедини към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn се присъедини към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:
За изтриването на събраните от доставчиците на социални медии данни не разполагаме с информации.


6. Получатели извън ЕС


С изключение на представените в точка 3.2 и точка 5 обработки ние не предоставяме Вашите лични данни на получатели със седалище извън Европейския съюз или Европейската икономическа общност. Посочените в точка 3.2 обработки пораждат предаване на данни на сървъра на Google Ireland Limited . Тези сървъри отчасти се намират в САЩ. По отношение на САЩ Европейската Комисия прие на 12.7.2016 г. решение, че разпоредбите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield) осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни (така нареченото „Решение за адекватност“ съгласно член 45 на GDPR). Ние използваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, който е сертифициран по EU-U.S. Privacy Shield.


7. Интегрирани съдържания


7.1 Видеа в You Tube


В нашата онлайн оферта сме интегрирали YouTube-видеа, които са съхранени на http://www.YouTube.com и се стартират директно от нашата уеб страница. Всички те са интегрирани в „разширения режим на защита на личните данни“, т. е. данни за Вас като потребител не се прехвърлят на YouTube, ако не стартирате видео. Данни се прехвърлят едва, когато стартирате видео. Ние не можем да въздействаме върху това прехвърляне на данни.
Повече информация за целта и обхвата на събиране на лични данни и тяхната обработка от YouTube можете да получите от декларациите за защита на личните данни на доставчика. Там ще получите допълнителна информация за Вашите права в тази връзка и за възможностите за настройка за защита на Вашето лично пространство. Адрес и указания за защита на личните данни на YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin , Irland ; https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg.

 

7.2. Bing Maps


На този уебсайт използваме предложението на Bing Maps. По този начин може да Ви покажем интерактивни карти директно в уебсайта и правим възможно комфортното използване на функцията на картите, за да може да намерите предложения за работа в близост до Вас. Опцията за използване на карти в Bing Maps се намира на https://www.bing.com/maps и може да се управлява директно от нашия уебсайт.
Използването на Bing Maps е в интерес на представянето на нашите онлайн предложения и лесна проследяемост на зададените от нас места в уебсайта. Това представлява оправдан интерес в смисъла на член 6 алинея 1 буква e) на GDPR.
Чрез посещението на нашия уебсайт доставчикът на Bing Maps, Microsoft Corporation, получава информацията, че съответната подстраница на нашия уебсайт е бил отваряна. За използването на функциите на Bing Maps  в рамките на интернет комуникация е необходимо да преработите своя IP адрес. По правило  той ще се преработи на сървър на Microsoft в Америка.
Ние нямаме влияние върху конкретното преработване на данни чрез Bing Maps. Други информации за целта и размера на обработването на данни чрез Bing Maps получаваме от декларациите за лични данни на доставчика. Там ще получите други информации относно Вашите права и възможните настройки за защита на личната Ви сфера. Адрес и указания за защита на личните данни на доставчика на Bing Maps : Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/bg-bg/privacystatement.
При използване на картите се налага употребата на технически изискуеми бисквитки.
Може да настроите своя браузер така, че да бъдете информирани за употребата на бисквитки (cookies), така че използването им да бъде ясно. Детайли за отделните бисквитки може да получите от прегледа на бисквитките.

 

8. Вашите права на субект на данни


8.1 Обзор
Освен правото на оттегляне на дадените ни от Вас съгласия, при наличието на съответни законови предпоставки Вие имате следните допълнителни права:

 • Право на достъп до съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 15 GDPR,
 • Право на коригиране на неточни или на попълване на непълни данни съгласно член 16 на GDPR,
 • Право на изтриване на съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 17 на GDPR,
 • Право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни съгласно член 18 на GDPR,
 • Право на преносимост на данните съгласно член 20 на GDPR,
 • Право на възражение съгласно член 21 на GDPR.


8.2 Право на достъп съгласно член 15 на GDPR


Съгласно член 15 алинея 1 на GDPR Вие имате право да получите по заявка безвъзмездно достъп до съхраняваните от нас лични данни, отнасящи се до Вас. Това конкретно обхваща:

 • целите, за които личните данни се обработват;
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • получателите, респ. категориите получатели, пред които засягащите Ви лични данни са разкрити или ще бъдат разкрити;
 • предвидения срок, в който ще се съхраняват засягащите Ви лични данни, а ако конкретни данни за това са невъзможни, критериите за определянето на срока за съхраняване;
 • съществуването на право на коригиране или изтриване на засягащите Ви лични данни, право на ограничаване на обработването на лични данни от администратора или на възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, алинеи 1 и 4 на GDPR, – и поне в тези случаи – съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.
 • Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъдете информирани относно подходящите гаранции по член 46 от GDPR във връзка с предаването им.

 

8.3 Право на коригиране съгласно член 16 на GDPR


Вие имате право да поискате от нас да коригираме незабавно неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право да изискате попълването на непълни лични данни, включително чрез допълнителна декларация


8.4 Право на изтриване съгласно член 17 на GDPR


Вие имате право да поискате от нас незабавно да изтрием свързаните с Вас лични данни, доколкото е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, на което се е основавало обработването на данните съгласно член 6, алинея 1, буква а) или член 9, алинея 2, буква а) на GDPR, и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, алинея 1 или алинея 2 на GDPR, и в случая на член 21, алинея 1 на GDPR няма оправдани законни основания за обработването, които да са с предимство;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • изтриването на личните данни е необходимо в изпълнение на правно задължение;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги от информационното общество по член 8, алинея 1.

Когато ние сме направили личните данни обществено достояние и сме задължени да ги изтрием, ние ще предприемем, отчитайки наличната технология и разходите по изпълнението, разумни мерки, за да уведомим третите лица, обработващи Вашите лични данни, че Вие сте поискали и от тях да изтрият всички линкове към тези лични данни, както и копията или репликите на тези лични данни.

 

8.5 Право на ограничаване на обработването съгласно член 18 на GDPR


Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

 • точността на личните данни се оспорва от Вас;
 • обработването е неправомерно, но Вие желаете вместо изтриване на личните данни, ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните има нужда от тях за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции или
 • Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, алинея 1 на GDPR преди да е установено, дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

8.6 Право на преносимост на данните съгласно член 20 на GDPR


Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, доколкото

 • обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, алинея 1, буква а) или член 9, алинея 2, буква а) или на договор съгласно член 6, алинея 1, буква б) на GDPR и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на правото Ви на преносимост на данните Вие имате право да поискате пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

 

8.7 Право на възражение съгласно член 21 на GDPR


При предпоставките на член 21 алинея 1 на GDPR на обработването на данни може да се възрази поради причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.
Предходното общо право на възражение е в сила за всички описани в тези правила за защита на личните данни цели на обработване, които се основават на член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. За разлика от насоченото към обработването на данни за маркетингови цели право на възражение (сравни по-конкретно с точка 3.6 по-горе), съгласно GDPR ние сме задължени да приложим такова общо право на възражение само ако ни посочите основания за това, които имат приоритетно значение, например възможен риск за живота или здравето.

 

9. Лице за контакт


9.1 Лице за контакт при въпроси или при упражняване на Вашите права за защита на личните данни


При въпроси по уеб страницата или във връзка с упражняването на Вашите права при обработване на Вашите лични данни (права за защита на личните данни) можете да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти:
https://www.lidl.bg/bg/Contact.htm

 

9.2 Лице за контакт при въпроси по защитата на личните данни

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни, можете да се обърнете към отговорника за защита на личните данни при Лидл (виж точка 10).

 

9.3 Право на жалба до надзорния орган по защита на личните данни


Освен това Вие имате право по всяко време да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

10. Име и данни за контакт с администратора, обработващ личните данни, и данни за контакт с отговорника за защита на личните данни в дружеството


Тези условия за защита на личните данни са в сила за обработването на данни „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1 („Администратор“) и за уеб страницата www.jobs.lidl.bg . Контакт с отговорника за защита на личните данни при „Лидл България ЕООД енд КО“ КД може да бъде установен на посочения по-горе адрес на вниманието на Отговорника за защита на личните данни или по имейл на адрес personaldata.protection@lidl.bg