Възможност за любима работа
Две дами от отдел Експанзия

Нейната история в Lidl

Лидл България се присъедини към Принципите за овластяване на жените на ООН

 

63% от служителите на компанията са жени по данни за 2019 година

 

Лидл България подписа Принципите за овластяване на жените на ООН. С присъединяването си към глобалната инициатива компанията официално затвърждава ангажимента си да насърчава равнопоставеността и многообразието, които винаги са били неизменна част от принципите и корпоративната ѝ култура.  

От стъпването си на българския пазар, вече 10 години Лидл България активно допринася за развитието на жените на работното място, като прилага на практика голяма част от принципите на ООН и продължава да ги развива като част от стратегията си за устойчиво развитие. По данни за 2019 година 63% от всички служители на компанията са жени.

„В Lidl винаги сме споделяли убеждението, че равните възможности и мноогобразието са ключови за дългосрочния успех на нашия бизнес. Присъединяването ни към принципите на ООН е поредното доказателство, че този наш ангажимент е устойчив и осъзнат и най-важното – е не само публично заявен, но намира своето изражение в поредица от практически и реални действия и политики. Ясно го доказват и цифрите – по данни за 2019 година дамите на ръководни позиции в Лидл България са 35%, а във висшия мениджмънт този процент е дори още по-висок – 50%“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор в Лидл България. 

За да гарантира прилагането и спазването на принципите за равнопоставеност, компанията прилага устойчиво редица мерки. В Лидл България всеки служител получава равен достъп до възможности за обучение и кариерно развитие. Стандартизираните процеси за заплащане, придобивки и оценяване на таланта и потенциала на всеки служител се основават на обективни критерии като професионален опит, квалификация и умения.

Допълнителна цел на Lidl е насърчаването на повече жени да поемат ръководни позиции на средно и висше управленско ниво. Специален фокус компанията поставя и върху друг изключително важен аспект от темата, а именно – баланса работа – личен живот. Един от основните ангажименти на Лидл България като отговорен работодател е не само да допринася за постигането на положителен баланс между професионалния и личния живот, но проактивно да информира служителите относно възможностите при бременност, майчинство и отпуск за отглеждане на дете.

Друга мярка за осигуряването на равнопоставена и честна работна среда са т.нар доверени лица – независими и безпристрастни лица за контакт, към които всеки служител може да се обърне както по общи въпроси, така и по теми, свързани с многообразието и равенството.

Освен прилагането на всички тези мерки вътре в компанията, Лидл България изисква спазване на тези принципи и от страна на своите партньори по линия на веригата си за доставки. През април тази година компанията публикува своята политика за „Корпоративно задължение за полагане на необходимата грижа за правата на човека и опазването на околната среда при снабдяването на търговски стоки“. По този начин веригата още веднъж заявява, че равенството и равните възможности са ключови за успешното партньорство и изпълнението на задълженията в глобалната верига за доставки.

За Принципите за овластяване на жените на ООН (Women Empowerment Principles – WEPs)

Принципите за овластяване на жените са създадени през 2010 г. от ООН Жени и Глобалния договор на ООН. Те представляват първата световна инициатива, която адресира темата за насърчаване и укрепване ролята на жените в компаниите. Формулирани са общо седем принципа, които имат за цел да предложат насоки на компаниите за насърчаване на равенството между половете. Базирани на икономическата практика, те са предназначени да подкрепят бизнеса в адаптирането на съществуващите или въвеждането на нови необходими регулации и програми за напредък на жените. Сред въпросните седем принципа са установяване на култура на управление, насърчаваща равнопоставеността; справедливо отношение към всички жени и мъже на работното място; гарантиране здравето, сигурността и благополучието на всички служители; насърчаването на равнопоставеността чрез обществени инициативи и предприемачество сред жените и други.

Красимира Кирилова, комисионер в Логистичен център Равно поле

Красимира Кирилова - Жените са силни и здраво стъпили на земята

За успехите, предизвикателствата и щастието, че работи в компания, в която получава пълно разбиране за отговорностите й като майка.

Прочети
Logistikzentrum-Vogelperspektive-16zu9

Катя и Вяра - за кариерното развитие в Лидл България

Да бъдеш лидер в Лидл България

Две дами на ключови позиции в "Лидл България", свързани от любовта към числата и общото им дипломиране в Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България.

Прочетете
Zentrale-Flur-2zu1

Елица Христова, старши консултант Контролинг

С Lidl изкарах две чудесни и спокойни майчинства

Lidl има добра социална политика и целенасочено работи в тази посока, така че да гарантира на жените възможност да се реализират както на работното си място, така и в семейството.

Прочетете
Zentrale-Arbeitsplaetze-1zu1

Христина Георгиева, Регионален мениджър

Гордея се с развитието си в компанията и резултатите на екипите

Работя в Lidl от 2010 г. Гордея се с всяка стъпка от професионалния си път до момента, но най-много с резултатите, които постигаме с екипите, с които работим заедно.

Прочетете
фасада на магазин лидл с лого и табела място за майки с деца

Александра, Олга и Милена, Lidl

Александра, Олга и Милена: за Lidl и баланса с личния живот

Трите работят на различни позиции Lidl. Щастливи, че са част от компания, която се грижи за развитието на жените и осигурява баланс между работа и личен живот.

Прочетете
Verkauf-Ananas-16zu9