Възможност за любима работа

Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване

  • Имаш завършено висше образование;
  • Притежаваш много добра компютърна грамотност (Excel);
  • Умееш да поставяш приоритети и да спазваш срокове;
  • Демонстрираш коректност и прецизност в работата;
  • С лекота работиш в екип и имаш много добри комуникативни умения;
  • Ползваш английски език на много добро ниво;
  • Владеенето на немски език е предимство.