Възможност за любима работа

Дуално обучение

Hero_dual

Ученици с кариера - това са нашите дуални ученици

Дуалното образование е нова форма на обучение в България, която дава шанс на гимназистите едновременно да изучават теорията на избраната от тях професия и да практикуват наученото в сферата на бизнеса. Лидл България е една от първите компании, която от 2015 г. предоставя възможност за обучение в реална работна среда. Практиката се провежда в последните две години от обучението - XI и XII клас, по професии Икономист и Спедитор-логистик в различни градове и училища в страната.

Какви са предимствата да бъдеш наш дуален ученик?

  • Едновременно учиш и трупаш практически опит;
  • Получаваш възнаграждение за положения труд на базата на трудов договор, както и всички придобивки като служител на компанията;
  • След като завършиш средното си образование, можеш веднага да започнеш работа, без да е необходима допълнителна подготовка;
  • Ако положиш успешно изпитите, получаваш диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с продобита трета степен;
  • При показани и умения, мотивация и отговорност имаш възможност не само да продължиш работа в компанията, но и да получиш кариерно развитие.

Повече за предимствата на дуалното обучение научи тук.

Как се става дуален ученик в Лидл България?

  • Ти си VII клас и ти предстои кандидатстване;
  • Имаш интерес в областта на "Стоките и търговията" и "Спедицията и транспорта".

Възможностите за кандидатстване са:

  • "Икономист";
  • "Спедитор-логистик".

Лидл България си партнира със следните училища

Лого национална финансово-стопанска гимназия град София
Лого професионална гимназия по керамика село гара Елин Пелин
Лого варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски
Лого професионална гимназия професор доктор Асен Златаров град Видин
Лого професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм град Ямбол
Лого професионална гимназия по транспорт Макгахан
TextSlider
TextItem_Pleven
TextItem_ Veliko Tarnovo
Text Image_Sofia

Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София със специалност "Търговия"

Професионална гимназия по керамика, с. Гара Елин Пелин, със специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Варненска търговска гимназия "Г. Ст. Раковски", гр. Варна, със специалност "Търговия"

Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин, със специалност "Търговия"

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, гр. Ямбол, със специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професионална гимназия по транспорт "Макгахан", гр. София със специалност "Логистика"

Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект, гр. Плевен, специалност Търговия

Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, специалност Търговия

97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София, специалност Търговия