Възможност за любима работа

Корпоративни комуникации

Екип Корпоративни комуникации ПР

Каква е тайната на успешната комуникация?

На този въпрос може да отговори екипът на Корпоративни комуникации.

Три усмихнати жени селфи
Усмихната жена служител в отдел Корпоративни комуникации облечена в бяло
Усмихната жена служител на отдел Корпоративни комуникации

Тяхната ежедневна работа играе ключова роля в изграждането и управлението на позитивния корпоративен имидж на Лидл България. Те се грижат за публичното присъствие на компанията и търсят онези печеливши комуникационни стратегии, които допринасят за доброто име и идентичност.

Екипът на Корпоративни комуникации отговаря за връзките с медиите и обществеността, корпоративната социална отговорност, вътрешните комуникации, както и присъствието на Lidl в социалните мрежи. В случай на кризисна ситуация, те са и хората, които имат за задача да опазят и съхранят изграденото доверие и добрата репутация.

Със своята работа Корпоративни комуникации следват водещата си цел – да създават позитивно отношение към Лидл България, изградено на база коректност и доверие, да популяризират продуктите и инициативите на компанията, както и да затвърждават нейния иновативен, модерен и отговорен имидж както пред служителите, клиентите и партньорите, така и пред цялото общество.