Възможност за любима работа

Обучение и развитие

Мениджър филиал обучава касиер продавач

Нашите служители допринасят за успеха на Lidl всеки ден. Затова постоянно инвестираме в тяхното обучение и развитие.

Мъж служител в отдел човешки ресурси говори на колега пред два монитора
Групов ръководител в централен склад говори на трима складови работници пред мотокар
Жена мениджър филиал с устройство за поръчка на стоки в ръце до мъж касиер продавач пред сектор замразени в магазин

Подкрепа от първия ден

В Lidl всеки нов служител получава индивидуално въвеждащо обучение, защото за нас е важно колегите да се адаптират бързо и лесно да намерят своето място в семейството на Lidl.

Във всеки магазин, както и всеки отдел в логистичния ни център има служители, преминали през специално обучение, което им позволява в бъдеще да подпомагат всички новопостъпили да се ориентират бързо в компанията. Те предават на новите служители знанията и уменията, от които се нуждаят, за да се чувстват добри и уверено да се справят с работата си.

По време на въвеждащото обучение неотлъчно до новия колега е и неговият ментор, който е на разположение да подаде ръка и да съдейства при всякакви въпроси, които биха могли да възникнат в процеса на ориентиране в компанията. Менторите насърчават и съветват новите служители, като по този начин им помагат да се интегрират успешно в новия екип и работна среда.

Мъж складов работник на мотокар разговаря с групов ръководител централен склад

По пътя на кариерното развитие

 

В Lidl всеки получава необходимата подкрепа по пътя на своето професионално и личностно израстване. Кариерното развитие е резултат от целенасочена стратегия, насочена към всички групи служители спрямо тяхната позиция, ниво в организационната структура и стремеж за развитие.

Жена регионален мениджър продажби разговаря по мобилен телефон

Личностното и професионалното развитие на служителите подпомагаме чрез възможностите за обучения, съобразени с потребностите на всеки един – комплексни програми за развитие в продажби и логистика, обучения от външни консултанти, обмяна на опит и ноу-хау с колеги от други отдели и държави, различни вътрешнофирмени обучения, Лидерска академия за различни нива ръководители.

Мъж мениджър филиал в магазин Lidl

Много от нашите мениджъри са се реализирали  успешно, като са започнали своя кариерен път от стартови позиции и са се развили до ръководни роли в компанията.

Към 2018 г. всеки 5-и служител е получил възможност за кариерно и професионално развитие и се е развил хоризонтално или вертикално в структурата на веригата. Към ноември 2019 г. от 110 мениджъри филиали 88 са достигнали тази позиция в резултат на кариерно развитие, като това са 80% - ясен пример за добре структурирана и прозрачна кариерна пътека.