Възможност за любима работа

Политика за защита на данните

Служители на Lidl в офис среда в Централа, Равно Поле

Информация за защита на данните на кариерната страница и Портал за набиране на персонал на Лидл

Радваме се, че проявявате интерес към защитата на личните данни в Лидл. Бихме желали да се чувствате комфортно и сигурно при посещението си на нашите онлайн портали за кариера в Лидл (кариерна страница и Портал за набиране на пероснал) и да разглеждате осъществяваната от нас защита на личните данни като ориентиран към потребностите на клиентите показател за качество.

1 Кариерна страница

Настоящата политика за защита на личните данни Ви информира за начина и обхвата на обработване на Вашите лични данни при посещаване на нашата уеб страница. Личните данни представляват информации, които пряко или непряко идентифицират, респ. могат да идентифицират Вашата личност. Като законова основа за защитата на личните данни служи по-специално Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД/GDPR).

2 Портал за набиране на персонал (Създаване на профил на кандидата)

Хубаво е, че се интересувате от кариера в Лидл. В следващите указания за защита на личните данни ще научите кои Ваши данни ще обработваме при посещение на портала за набиране на персонал.

3 Процес по кандидатстване

Настоящия раздел се отнася до данните, които обработваме в рамките на процеса по кандидатстване.

4 Вашите права на субект на данни