Възможност за любима работа

„Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти

Лидл България ще участва във виртуалния ден на „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. . Това е 13-то издание на кариерния форум в България, който ще даде възможност за виртуални срещи и интервюта между работодателите и търсещите работа.

22.11.2022

10:00 - 16:00

Календар

УНСС

УНСС

любимо място