Възможност за любима работа

Информация за бонус Отдалеченост

Допълнително брутно възнаграждение в размер на 12 лв. за отработен ден.

То се полага на служители в магазините на Lidl, когато са изпълнени следните условия:

  • мястото на работа и настоящият адрес на служителя са в различни населени места и разстоянието между тях е над 15 км. (отдалечеността се определя чрез Google maps по най-краткия маршрут за пътуване с автомобил между двете точки)
  • служителят е назначен на позиция касиер-продавач, касиер, аранжор дневна смяна, аранжор нощна смяна, касиер-продавач събота и неделя, аранжор събота и неделя, практикант, младши заместник-мениджър филиал или заместник-мениджър филиал.