Възможност за любима работа

10 предимства на дуалното обучение

ученичка дуално обучение получава сертификат за успешно завършване от директор продажби и логистика Лидл България

Дуалното обучение осигурява по-добри възможности за реализация на пазара на труда, защото дава специална диплома и професионална подготовка на учениците

Дуалната форма на обучение все още не е широко популярна у нас - за разлика от практиката в други европейски държави като Германия и Швейцария. Въпреки това програмата има сериозни предимства, които изтъкват както учениците на Lidl, които вече са я завършили, така и техните родители. Сред най-силните страни са възможността учениците да получат практически знания в голяма компания и свидетелство за професионална квалификация, трудови навици и реален поглед към сферата, към която са се насочили професионално, много "меки" умения като работа в екип, спазване на крайни срокове, дисциплина, самостоятелност и др.

Първите ученици на Лидл България в дуална форма на обучение завършиха тази година с професионални дипломи за професия "Икономист". Те са от Националната финансово-стопанска гимназия в София, един от випуските по проекта "Дуално обучение в България", координиран от Търговска Камара на Австрия. Весела, Георги, Петра, Теодора и Евгения бяха неизменна част от екипа на Лидл България през последните 2 години и придобиха цялостен поглед върху работата във веригата. И петимата са единодушни, че работата в Lidl ги е научила на важни неща като дисциплина, работа в екип, концентрация, както и умението да приоритизират ефективно задачите си – все знания, които ще им бъдат изключително полезни за успех в кариерата занапред. Освен това те вече имат натрупан трудов стаж в силна и авториритетна международна компания, лидер в Европа, която присъства успешно в 32 държави по света.

Най-сериозното предимство за тяхната кариерна реализация е, че при завършване на дуалната форма на обучение те получават и удостоверение за професионална квалификация за икономист, специалност "Търговия", а зад него стои стабилна практическа подготовка.

Какво се случва в рамките на практическото обучение в Lidl?

Кандидатстването за паралелки с дуално обучение става след VII-ми клас в училища в цялата страна, обявили такъв прием. Стажът в компанията-партньор се реализира в XI-ти и XII-ти клас, съответно два дни и три дни на седмица.

Младежите, избрали Lidl за практика, първоначално се запознават с общата картина на процесите в един магазин – какво представлява веригата на доставки, как работят различните звена, как си взаимодействат служителите. След въвеждащото обучение постепенно им се поставят и персонални задачи, с цел самостоятелно да опознаят и да се справят с основни типове дейности – от подреждане на нехранителния асортимент, до отговорността за преглед на свежестта на плодовете и зеленчуците и работа във "Фурната на Lidl". Младежите добиват представа как функционира цялостно организмът на един магазин и какво значение има работата на всеки един в екипа за постигане на крайния резултат. През целия си трудов стаж в компанията те имат до себе си подготвен ментор, който им предава не само конкретни знания, но и своя опит.

Предимствата на дуалното обучение в Lidl според родителите:

Един от най-важните партньори в процеса на дуално обучение в Lidl са родителите на учениците, за които има специални родителски срещи и формати за получаване на обратна връзка. Те споделят, че най-големият плюс от този тип програми е възможността гимназистите едновременно да изучават теорията на избраната от тях професия и да практикуват наученото в реална работна среда.

Боян е бащата на Георги. Според него Лидл България е добро място за развитие на младите хора. Като най-съществено предимство на дуалната форма на обучение той определя усвояването на трудови навици и реалният стаж.

Учениците сключват трудови договори с компанията, която са избрали за своя практика и трупат реален трудов стаж.

Получават възнаграждение заедно със социални придобивки – всеки ученик получава трудово възнаграждение по време на практиката си, както и пакет социални придобивки, които в Lidl включват допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, 1 ден допълнителен отпуск за рожден ден и др.

Научават стойността на парите, които сами са изработили.

"Петра се научи да цени парите, защото видя с колко труд се изкарват; да си цени труда и да очаква възнаграждение за положения труд. Придоби трудови навици, които ще са от полза в бъдеще, научи се да работи с хора, тъй като това е една доста трудна работа", обобщава майка ѝ Катя. Според нея дуалното обучение дава възможности за реализация в зависимост от амбициите и целите на конкретния ученик.

Получават по-добър шанс за кариерно развитие

"Lidl е отличен работодател, мисли за своите служители, предоставя доста социални придобивки и възможности за развитие на своите служители", споделя още Катя и изразява увереност, че опитът, който са придобили младежите по време на практиката си в Лидл България, ще им отвори възможности за развитие.

Придобиват реални трудови умения и навици

"Предвид това, че учениците придобиват трудови навици и се научават да ценят парите и труда, да. Дуалното обучение дава по-добри възможности за реализация на пазара на труда, защото предполага една предварителна подготовка у подрастващите", коментира впечатленията си и Людмила, майка на Теодора.

В хода на практиката си младежите получават и наставничество от опитни професионалисти

Учат се да работят в екип и да се справят с предизвикателствата - и до днес Весела си спомня как буквално за часове, заедно с нейна колежка, трябвало да заредят "Фурната на Lidl" и да изпекат цялото количество хляб и печива и за втората смяна: „Беше много отговорно и натоварено, но се забавлявахме и се радвам, че напрежението не ни разколеба, а ни помогна да се утвърдим като екип и да свършим задачата качествено и навреме“.

Придобиват реален поглед към професионалната сфера, към която са се насочили

При завършването си, освен диплома за средно образование, учениците по дуално обучение получават и свидетелство за професионална квалификация в престижна сфера. Това им дава конкурентно предимство пред останалите им връстници и ги прави напълно готови да започнат работа по специалността си, защото вече са извървели първите стъпки в реална среда в стабилна международна компания, която е обявена за Top Employer 2020.