Възможност за любима работа

Заедно в Lidl

Hero_PALITRA

Многообразие

Активно работим и допринасяме за култура на толерантност в бизнеса и обществото. Поставяме хората в центъра на всичко, което правим. Ценим многообразието в нашите работни екипи, клиенти и бизнес партньори, като уважаваме различията по отношение на ценности, възможности и опит. По този начин създаваме култура на принадлежност.

В Lidl се стремим към справедлива и отворена корпоративна среда, основана на доверие. Така се доближаваме до нашата визия да бъдем 1-ви избор за работодател. Посланието „Заедно в Lidl“ е поредно потвърждение на корпоративната ни отговорност към човешките права, равноправието и многообразието.

Стилизирана картина на различни по етнос и пол хора

Lidl Палитра

Програмата „Lidl Палитра“ е израз на стремежа на Лидл България активно да подкрепя изграждането на палитра от компетенции и вътрешен капацитет за работа по темите на равнопоставеността и приобщаването, да създава образователни и кариерни възможности за хора от уязвими групи в обществото и да интегрира младите хора на пазара на труда.

Програмата си поставя за цел да подбуди активен диалог и да насърчи действия в обществото по отношение на политиките за стимулиране на приобщаваща среда, равни възможности и недопускане на дискриминация.

Катерина Шопова директор човешки ресурси в Лидл България получава сертификат за присъединяване към Харта на многообразието в България от Левон Хампарцумян

Харта на многообразието

Lidl e първата компания в ритейл сектора, присъединила се към Хартата на многообразието в страната, с което затвърди дългосрочния си ангажимент да прилага в своята дейност политиките за многообразие, приобщаване и равенство във възможностите за служители, клиенти и партньори.

Снимка на участниците в Академия за многообразие, равнопоставеност и приобщаване

Академията за „Многообразие, равнопоставеност и приобщаване"

Като част дейностите за изграждане на палитра от компетенции, подкрепяме две поредни издания на Академията за „Многообразие, равнопоставеност и приобщаване“, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Осигурихме 9 пълни стипендии за мотивирани участници в двете издания на единствената сертифицирана обучителна програма по темата в страната. В първото издание успешно се дипломираха 21 представители на бизнеса и неправителствения сектор.

Снимка на участниците във второто издание на Скаути на работа

Доброволчески проект „Скаути на работа"

Lidl провежда вътрешни обучения за служители по темите на многообразието и реализира вътрешен образователен доброволчески проект „Скаути на работа“.  Общо 28 са скаутите в компанията, които осъзнават важността на своята активна гражданска роля и оказват положително въздействие върху средата, допринасяйки за изграждането на приобщаваща, толерантна и устойчива работна атмосфера.

Снимка на завършилите стажантската порограма на Lidl младежи през 2023 година

Програми за поколението Z

Ключово направление в проекта „Lidl Палитра“ са програмите за приобщаване на поколението Z, включително представители на ромската общност, към пазара на труда, развитие на знания и умения у младите, създаване на кариерна перспектива за тях в България и мотивация да останат тук.

Общият брой на пряко обхванатите е над 3000 младежи само през 2023 г., а индиректно - многократно по-висок.

Участниците в благотворителната изложба Бъди промяната на 21 век организирана от Арете и Lidl

Палитра от партньорства

Партньорството между Lidl и младежка фондация „Арете“ в подкрепа на ценностите на образованието, многообразието и включването, се утвърждава като модел за изграждане на мостове в обществото, преодоляване на стереотипи и налагане на позитивни ролеви модели. След проведен конкурс и благотворителен концерт, Lidl отпусна стипендии на общо 25 студенти, които посредством успешните си истории се превръщат в посланици на идеята за развитие чрез образование и инициативност.