Възможност за любима работа

Информация за допълнително брутно възнаграждение при работа в друго, отдалечено населено място

Допълнителното брутно възнаграждение е в размер на 12 лв. за отработен ден.

То се полага на служители в магазините на Lidl, когато са изпълнени следните условия:

  • мястото на работа и настоящият адрес на служителя са в различни населени места и разстоянието между тях е над 20 км. (отдалечеността се определя чрез Google maps по най-краткия маршрут за пътуване с автомобил между двете точки)
  • няма магазин на Lidl, който да е на по-малко от 20 км. разстояние от местоживеенето на служителя
  • служителят е назначен на позиция касиер-продавач, аранжор, младши заместник-мениджър филиал или заместник-мениджър филиал