Възможност за любима работа

Успешната история на Светослав Ангелов

Практикант на работа в мазагин на Lidl

Предимствата да работиш през лятото в Lidl

Как би описал своето Lidl лято?

Моето Lidl лято беше една приключение - да се науча да работя в екип, а в същото време да развия своята самостоятелност. Избрах Lidl за първо работно място, защото това е компания с изпитани процеси и реших, че ще е стабилна основа за моето бъдещо развитие. Lidl ме срещна с една изключително лъчезарна група хора, които винаги бяха готови да помогнат и да посъветват. Работата тук е една съвкупност от индивидуализъм, но и екипност.

Какви са предимствата на това да работиш през лятото?

Предимствата на това да работиш през лятото са, че можеш да си запълниш пълноценно времето от една страна, а от друга – с работа, с която допринасяме за обществото, ние можем да намерим нашето място в него.

За какво ще използваш първата си заплата?

Първата ми заплата ще бъде инвестиция в семестриалната ми такса за университет. Вярвам, че това е една сигурна инвестиция в бъдещето, защото ми предстои ми да бъда първокурсник в Софийски университет „Св. св. Климент Охридски“, специалност „Информационни системи“.

Би ли препоръчал практикантската програма на връстниците си?

Да, бих препоръчал практикантската програма, защото ще им предостави възможност да придобият богат опит, който ще им бъде полезен в бъдеще.