Възможност за любима работа

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЦИЯ

„На практика ти можеш всичко” в периода от 07.04.2022 г. до 15.05.2022 г. във Fecebook група  ТИ@Lidl 2021

1. Организатор

1.1. Организатор на акцията е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, контакт: lidl.bg/kontakt, ("Лидл България" или "Организатора").

1.2. Правилата на акцията са публикувани на страницата на Организатора jobs.lidl.bg/  и са достъпни през целия ѝ период по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

2. Период и място на провеждане на Акцията:

2.1. Акцията се провежда единствено и само в периода от 07.04.2022 г. до 15.05.2022

2.2. Акцията се провежда единствено и само онлайн, в във Facebook група ТИ@Lidl 2021

 

3.Право и условия на участие

3.1. Всеки член на Fecebook група ТИ@Lidl 2021, който в периода от 07.04.2022 г. до 15.05.2022

- Кандидатства за позиция практикант в Практикантска програма 2022 на Лидл България

- Препоръча приятел/познат да кандидатства за позиция практикант в Практикантска програма 2022 на Лидл България и бъде одобрен след интервю от служител в отдел Подбор

има право да участва в тегленето на награди на случен принцип посредством избрана от Лидл България платформа с жребий. Между всички участници, отговорили на изискванията в настоящия чл. 2, на 20.05.2022 г. представител на Лидл България ще избере двама, които ще спечелят талони за пазаруване в магазините на „Лидл“ на стойност 150 лв.

4. Отговорност

4.1. „Лидл България“ не носи отговорност при неизползването на талона в посочения върху тях възможен срок.

4.2. „Лидл България“ не носи отговорност за изгубени и откраднати талони.

4.3. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на акцията без предварително да оповести и изложи причина за това при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.


5. Други

Настоящите общи условия са в сила от момента на публикуването им. С участието си в настоящата акция Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила.

 

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.