Възможност за любима работа

Лидл България с поредно отличие Топ работодател

Топ работодател 2024

Лидл България отново e сред най-добрите работодатели в страната и Европа

Компанията постигна още по-висок резултат в процеса по сертифициране в сравнение с предходната година

18 януари 2024г.

За пета поредна година Лидл България е ТОП работодател за България и Европа, постигайки още по-висок резултат в сравнение с предходния процес на сертифициране. Отличието от водещата международна организация TOP Employers Institute,  е свидетелство за това, че компанията е сред най-добрите работодатели, които доказано прилагат световно утвърдени стандарти и практики в областта на човешките ресурси, сравними с тези на ТОП работодателите на континента.

Постигнатият от Лидл България общ резултат е с близо 7% над средния за страната и 12% над средния за бранша в Европа. Най-съществена е преднината на Лидл България в теми като многообразие, равнопоставеност и включване, кариера,  благополучие на служителите, въвеждащо обучение и привличане на таланти, дигитални HR процеси.

За първи път през тази година, всички 31 държави, в които Lidl присъства като търговска верига, получават престижното отличие от Top Employers Institute, а Лидл България се нарежда на челна позиция сред тях на база постигнат резултат.

„Изключително признание е бъдем отличени като най-добър работодател във всички Lidl държави, както и постоянно да подобряваме собственото си представяне и получена оценка от страна на Top Employers Institute. Постигнатите резултати на Лидл България мотивират усилията ни да бъдем сигурен и надежден работодател за нашия сърцат екип, който постоянно се разраства. Като компания ТОП работодател поставяме  нашите служители  в центъра на всичко, което правим, за да могат те да създават високото качество на обслужване, което нашите клиенти заслужават. Приемаме отличието с отговорност да допринасяме за едно по-добро бъдеще.“, сподели Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Сертификатът ТОП работодател се връчва след задълбочен независим одит на HR политиките в компанията. Анализът обхваща повече от 20 теми в шест ключови области: управление на хора, работна среда, привличане, развитие, ангажиране и обединяване. Максимален резултат компанията постига в теми като бизнес стратегия и лидерство, визия и ценности, етичност и почтеност, оценка на представянето на служителите, дигитален HR.

Сред успешните практики, които  Лидл България устойчиво развива като топ работодател, са конкурентните нива на заплащане, постоянно обогатяващ се пакет с придобивки, отговарящ на нуждите на служителите в различни етапи от техния живот, както и изпълнението на силни програми за обучение и развитие на ценни за бъдещето умения. В резултат на целенасочените и дългогодишни усилия  в областта на развитието, 70% от ръководния състав в магазините на Lidl е от хора, които са се развили професионално вътре в компанията.

Като отговорен работодател, Лидл България инвестира и в младите хора в страната, като предоставя възможност за работа и успешен старт в кариерата с четири младежки програми. Нарастващият интерес към тях и позитивната обратна връзка от страна на участниците, мотивират компанията постоянно да развива тези програми и да предоставя все по-атрактивни условия с добавена стойност под формата на професионални обучения, стимулиращи награди и изграждането на общност от таланти.

Устойчив стремеж на Лидл България в качеството й на топ работодател е да допринася за развитието на трудовия пазар и цялостното подобряване на средата.