Възможност за любима работа

Катерина Шопова е HR мениджър на годината

Катерина Шопова, HR директор в Лидл България, седнала на кресло.
Добрият работодател инвестира в хората и подобрява средата дългосрочно

Катерина Шопова е HR директор в "Лидл България". Тя бе отличена с признанието "HR мениджър на годината" по време на тазгодишните награди на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

Г-жо Шопова, получихте наградата "HR мениджър на годината" - какво означава за вас тази награда и как се става "HR мениджър на годината"?

"HR мениджър на годината" се става само, ако имаш зад себе си силен екип от професионалисти, които работят със сърце, визия и желание да отговорят на очакванията на хората и потребностите на компанията. Ключов фактор е и подкрепата на топ мениджмънта, защото HR политиката е споделена и тя е успешна, само когато съществува общо разбиране за ценността и приноса на всеки.

За успешните HR специалисти е ключово да вярват искрено в силата на професията и да я приемат по-скоро като мисия. Имам истински късмет в "Лидл България" да работя със съмишленици - и в HR екипа, и в лицето на мениджмънта. Щастлива съм, защото заедно с тях доказваме, че истински ценим хората в компанията, като създаваме още по-добри условия за работа, развитие и подобряване на средата.

Отличието "HR мениджър на годината" е изключително ценно, защото в конкурса на Българската асоциация за управление на хора участват едни от най-добрите професионалисти. За мен стойността му тази година е още по-висока, защото е получено не само за цялостната философията на "Лидл" като работодател, която следва дългосрочни стратегически цели, но и за реакцията на компанията на промените, свързани с COVID-19.

COVID-19 изправи работодателите пред непознати досега предизвикателства. От позицията ви на директор "Човешки ресурси", кои бяха най-сериозните трудности през 2020 година и как се справихте с тях?

Изминалата 2020 беше изключително динамична и комплексна - наложи се в кратки срокове да се правят сериозни промени, а всяка промяна е излизане от зоната на комфорт и провокира усещане за непредвидимост. Затова като основно предизвикателство пред нас ще откроя именно потребността да се проследят и анализират всички възможни промени (административни, психологически, организационни), да се въведат в практиката и да се комуникира на разбираем език до всички в компанията какво ги налага. Особено, когато говорим за "Лидл България" - с над 3200 служители в близо 50 града, като 80% от тях са на първа линия. Справихме се с това чрез много активна двупосочна комуникация, която беше навременна, открита и честна. Стремежът ни беше да създадем у всички служители спокойствие за посоката, в която заедно вървим, усещане за сигурност, среда на подкрепа и увереност, че компанията ще спази всички свои обещанията и ще покрие и най-високите стандарти за сигурност и безопасност въпреки трудната ситуация. И мога да отчета, че успяхме в това предизвикателство, тъй като в анкета, която направихме сред служителите, над 90% от тях оценяват предприетите мерки като уместни, а близо 87% смятат, че комуникацията в създалата се ситуация е била ефективна.

За втора поредна година "Лидл България" получава отличието "Топ работодател за България и Европа". С какво е различен призът тази година и имаше ли разлики в процеса на сертификация предвид трудностите, с които се сблъсква бизнесът на глобално ниво?

Сертификатът, който Top Employer Institute присъжда след много обстоен преглед на цялостната HR политика на компанията, е гарант за покриване на най-високите световни стандарти в областта на управлението на хора. През тази година въпросникът на проучването беше реорганизиран, включени бяха повече въпроси, а специален фокус беше темата "Управление на промяната". Категориите, които се изследват, са над 20 и покриват всички аспекти на взаимоотношенията със служителите - работната среда, обучението, развитието, лидерството, привличането на таланти, благосъстоянието и др. Хубаво е да можеш да се съизмериш с топ работодателите по света и да препотвърдиш дори и за себе си, че посоката, в която устойчиво вървиш, е правилната. Но за нас в "Лидл" отличията не са изкачен връх, който ни дава право на почивка. Напротив - те са стимул да ставаме още по-добри. След като спечелихме приза "Tоп работодател" през 2020 г., въведохме нови програми, подобрихме доста HR процеси. Плановете ни и сега са да работим фокусирано, за да можем да повишаваме стандарта на живот на служителите и възможностите пред тях.

Какво прави в настоящата ситуация един работодател предпочитан? Промениха ли се изискванията на кандидатите към работодателите и какво търсят в момента те?

В кризисна ситуация хората естествено търсят от работодателя си сигурност, стабилност и предвидимост, търсят силен и доверен партньор. В "Лидл България" устойчиво, още преди кризата, предлагаме на служителите си именно това - пълна прозрачност, ясна двупосочна комуникация, изключително коректно отношение, спазване на поетите обещания, отлични условия за работа и развитие. Това е нашият начин да им показваме, че ги ценим и че искаме те да се чувстват добре. Ще дам и конкретни примери - през 2020 г. ние не само не съкратихме хора, а увеличихме екипа от 2700 до над 3200 служители, като успешно интегрирахме новите колеги. Подкрепихме служителите на първа линия с материални стимули, осигурихме прием на имуностимулант, въведохме програма за психологическа подкрепа, нови онлайн обучения и др. Служителите ни оценяват тази грижа и най-категоричният знак за това е позитивната им нагласа към компанията, измерена в проучването "Препоръчан работодател" за 2020.

И въпреки че кризата промени някои неща на пазара на труда, дългосрочно конкуренцията за добрите кадри в България остава и никой отговорен работодател не би трябвало да занижава стандартите си. Смятам, че именно това отличава добрите работодатели - че те се стремят да инвестират в хората и да подобряват средата дългосрочно, независимо от моментната ситуация, защото за тях това е осъзнат приоритет. Стремежът на "Лидл" и занапред е да останем отлично място за работа, да се развиваме и да предлагаме възможно най-доброто служителско изживяване.

Кризите освен препятствия са и възможности - какви възможности и уроци разкри пред екипа ви 2020 година?

Съществен урок от кризата е, че компаниите трябва да имат устойчива стратегия за управление на хора, изградена върху принципи като споделени ценности, лидерство, комуникация, ефективност. Ако я има и ако в организацията още преди кризата е създадена среда на грижа и доверие, тя може да бъде преодоляна по-леко.

Друг извод е, че промените допринасят много за изграждането на лидери от ново поколение, които са силно адаптивни и в крачка развиват компетентности, необходими за утрешния ден.

Препотвърди се разбирането, че турбулентните времена са катализатор за трансформации, които могат да движат компаниите напред с по-бързи темпове - те представляват един всеобхватен одитен процес, който показва ясно какво може да се оптимизира. Ще дам пример с дигитализацията на HR процесите, които бяха в дневния ни ред, но с кризата се превърнаха в основен приоритет и се ускориха съществено.

Какви промени и новости в HR програмите и политиките на "Лидл България" планирате през 2021 година?

 През 2021 г. продължаваме да надграждаме програмите и проектите си в областта на човешките ресурси, с които да добавяме стойност за хората, компанията и средата. Като пример ще дам младежките ни програми, с които искаме да осигурим на ученици и студенти важни за бъдещето им умения, да им покажем живота и перспективата в международна компания - лидер в сектора на бързооборотните стоки в Европа. Тази година предстоят издания на стажантската ни програма за студенти, която ще обявим през пролетта, както и на практикантската ни програма. Ще продължим и подкрепата си за дуалното обучение, при което младите хора могат да учат в реална среда.

Планираме по-активно сътрудничество както с университети, така и с различни неправителствени организации, с които да достигнем до важни за нас групи като студенти, българите в чужбина, младежи в различни рискови групи и др.

Силен фокус е изграждането на иновативни лидерски компетентности у по-широк кръг от служители чрез Академията по лидерство, която създадохме специално в отговор на потребностите на компанията. Това е начин да им дадем поглед върху най-съвременните техники за управление на екипи и проекти, да разширим хоризонта пред тях и да повлияем положително върху всички процеси в компанията. Дигитализацията на HR услуги също набира скорост. Приоритет остава изграждането на силен и достоверен работодателски бранд. В края на януари стартирахме мащабна рекламна кампания, в която представяме средата на работа и философията на "Лидл". Стремежът ни е чрез нея да покажем, че ценим хората си не на думи, а чрез много конкретни неща - като отличното заплащане, което за 2019 г. е с 52% над средното за страната, шанса за развитие, който всеки получава, важността на баланса работа-личен живот и др. И тъй като плановете ни са и през 2021 г. да продължим да се разрастваме като компания и да наемаме хора, за нас е важно потенциалните ни колеги да знаят, че при нас ще намерят освен сигурен и коректен работодател, който ги цени, и нещо повече - възможност за любима работа със сърцат екип.