Възможност за любима работа

Катерина Шопова: Кризата открои истинските топ работодатели

Катерина Шопова директор човешки ресурси Лидл България

Катерина Шопова, директор "Човешки ресурси" в Лидл България: Кризата ще открои истинските топ работодатели

Интервю за Actualno.com

Въведеното извънредно положение много бързо изправи пред нови предизвикателства всички работодатели. Как се справя една от най-големите компании в България - Лидл България, научете в следващите редове.

В днешната извънредна ситуация как лидерите по човешки ресурси могат да помогнат бизнеса да управлява кризата?

Функцията на лидерите в сферата на човешките ресурси винаги е да подпомагат хората и бизнеса, да правят процесите в компанията още по-ефективни и ориентирани към постигане на резултати. Настоящата извънредна ситуация не прави изключение. Още в началото на кризата насочихме всичките си усилия да реорганизираме работата в Лидл по начин, който да ни позволи да преминем възможно най-безболезнено през нея. Защото това е в интерес на нашите клиенти, партньори и служители. За кратък срок трябваше да покрием високи стандарти за безопасност, да създадем условия за дистанционна работа, където това е възможно, да съобразим процедурите и процесите си с новата реалност. Успяхме да отговорим на предизвикателствата, като организирахме редовна информация за ситуацията, инструктажи по безопасност за всички екипи, въведохме строги мерки за хигиена и дезинфекция в нашите обекти, монтирахме PVC прегради на касите в магазините ни, с които допълнително защитаваме служителите и клиентите си, осигурихме за всички работещи в компанията иновативен български имуностимулант, предоставихме им и достъп до различни онлайн обучения за умения, които са им необходими в извънредната ситуация. Освен тези практически аспекти, важни фактори за справяне с кризата са силното лидерство, културата на диалог, прозрачност и благодарност, които отличават Лидл като топ работодател и са важен инструмент за управление на кризата.

Очаквате ли да се промени пазарът на труда в резултат от кризата с COVID-19 и какви ще са най-големите трудности, с които ще трябва да се справят работодателите в бъдеще?

За промяна в пазара на труда не трябва да говорим в бъдеще време - тя вече е факт за всички, които следят процесите.Най-видимият ефект е, че осезаемо расте безработицата, което е свързано с намаляване на доходите, свиване на потреблението, несигурност и притеснения за бъдещето. Проблемът е тежък за всички, които излизат от пазара на труда, като надеждите са да е временно и краткосрочно. Важно е да осъзнаваме, че това реално е и предизвикателство пред цялата икономика, защото субектите в нея са свързани и функционират като част от обща екосистема, а това означава, че промените ще засегнат всички. Хората, които губят доходи, са клиентите на компаниите и промяната в нагласите и доходите им се отразява негативно на цялата верига от свързани бизнеси. И какви да бъдат ефективните стимули за бързо възстановяване на икономиката неслучайно е големият въпрос, който се обсъжда активно и у нас, и по света. Същевременно кризата може да бъде разглеждана и като възможност за калибриране на пазара на труда. Несъмнено тя ще открои/отличи истинските топ работодатели, които не просто претендират публично, че са такива, а действително имат дългосрочни и осъзнати политики, ориентирани към служителите. За нас в Лидл водещи принципи винаги са били осигуряването на сигурна и стабилна среда за работа, грижата за хората, екипният дух и подкрепата. Стремежът ни е ежедневно да отстояваме с действия тези ключови елементи от своето работодателско обещание, особено в период на изпитания като настоящия. За нас е изключително важно всеки служител да осъзнава, че сега е времето за солидарност и разбиране, защото това ще ни даде възможност да преминем заедно и възможно най-безболезнено през трудностите. Като ефекти от кризата очаквам да има преосмисляне на ценностите и нагласите на част от кандидатите за работа, и повишаване на интереса им към стабилните работодатели с доказано добри практики. Рекордно ниските нива на безработица и липсата на кадри до скоро изправяха компаниите пред предизвикателства като прекомерни изисквания, несъобразени с възможния принос от страна на кандидатите за работа,понякога се срещаха липса на мотивация,самокритичност и дългосрочен ангажимент. Настоящата ситуация дава възможност за нормализиране на пазара на труда, за известно "приземяване" на очакванията към работодателите, за по-обективна преценка на кандидатите за реалността и възможностите им. За много хора ще се появи и необходимост от преквалификация. Кризата ни учи, че няма нищо гарантирано и константно, че човек трябва да е готов да се адаптира спрямо изискванията на пазара на труда и да развива гъвкави умения, които да са приложими в различни сфери. И в бъдеще ще са още по-успешни хората, които имат такава нагласа към света. В Лидл отдавна изповядваме тази философия, която се отразява в утвърдените практики за кариерно и професионално развитие. Многобройни са примерите за преминаване на служители през различни отдели на компанията или за участие в кросфункционални проекти, което им дава много нови умения и им помага да се адаптират по-бързо в разнообразни ситуации, задачи и екипи. Инвестираме в различни обучения за мениджърите, които надграждат компетентностите им и разширяват техния хоризонт, подготвят ги за прилагане на ключовите ни принципи за ефективното и вдъхновяващо управление като запазване на ефективност и динамика, управление чрез комуникация, поемане на отговорност чрез даване на личен пример и др. Едно от най-силните ни предимства като работодател е, че сме международна компания, която присъства успешно в 32 държави. Това дава на служителите ни уникалната възможност за обмен на ноу-хау и добри практики, както и за кариерно развитие не само в конкретната държава, а и в цялото голямо семейство на Лидл по света.

В началото на годината получихте международния сертификат TOP Employer. Разкажете ни повече за него – какво представлява той?

Лидл е компанията, която цени служителите си и устойчиво създава отлична среда за работа и развитие. TOP Employer е международен сертификат, който след задълбочен анализ удостоверява високото ниво на нашите HR практики в 10 определени области, а получаването му нарежда компанията сред топ работодателите не само в България, но и Европа. Ще дам някои конкретни примери от работодателските ни политики, които са оценени високо в процеса на сертифициране. Това са например отличните възможности за кариера в Лидл България - 75% от мениджърите ни на различни нива и в различни ресори са се издигнали отвътре, а голяма част от тях са започнали като касиер-продавачи например. Компанията прави сериозна инвестиция в служителите чрез различни програми за обучение, квалификация, здравен мениджмънт и др.

Съвсем наскоро участвахте с виртуален щанд на "Национални дни на кариерата". Предвид актуалната ситуация променя ли се вече подходът при подбора на кадри?

За нас като компания е важно да бъдем гъвкави и ефективни в контактите си с потенциалните кандидати за работа. Затова още в началото на извънредното положение въведохме изцяло дистанционен подход в подбора на кадри, за да минимизираме рисковете- и за нашите служители и за кандидатите, и да продължим плавно процеса. Приехме позитивно идеята да заменим планирания физически щанд в изложението "Национални дни на кариерата" с виртуален и съм щастлива, че участието ни в него беше много успешно. В рамките само на ден успяхме да проведем онлайн разговори с близо 100 човека, включително от чужбина, за да им представим кариерните възможности в Лидл България и различните ни програми. Високият интерес към нашия виртуален щанд и получената обратна връзка потвърдиха, че хората са отворени към новите форми на комуникация и че главното е съдържанието в предложенията. Всички, които не успяха да се присъединят към нас виртуално, могат да разгледат възможностите за работа в Лидл България на обновения ни кариерен сайт.

Обявихте вашата лятна стажантска програма – кой и как може да кандидатства за нея?

Нашата лятна стажантска програма е уникална с това, че дава на участниците възможността да изработят реална проектна задача от идейната фаза до готовия продукт, да видят резултата от работата си.Търсим за програмата си8 талантливи и амбициозни младежи, които са силно мотивирани да учат,а и да вложат енергия и страст в работата си. Кандидатите за стаж трябва да са завършили минимум I курс във висше учебно заведение и да изберат в секцията "Ученици и студенти" на проекта, който ги вдъхновява. В срок до 30 април трябва да кандидатстват със CV и отговор на въпроса защо избират тази задача, а самият стаж е платен и е от 15 юли до 11 септември. Стажантската програма на Лидл е не само отличен шанс млади хора да придобият практически опит в утвърдена международна компания, но е и поредна инициатива в подкрепа на образованието и на създаването на работеща двупосочна връзка между учебните институции и бизнеса.