Възможност за любима работа

Катерина Шопова е директор „Човешки ресурси“ в Лидл България. Тя има над 17 г. опит в областта на HR, натрупани в компании с различни сфери на дейност. В тях неизменно е работила за позициониране на HR функцията като стратегически партньор на бизнеса при взимането на дългосрочни комплексни решения, включително свързани с трансформация на бизнес модела и културата в организация.

Катерина Шопова е избрана за HR мениджър за 2020 г. в наградите на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

Г-жо Шопова, защо е толкова важно всяка компания да търси разнообразието в своя екип?

Успехът на една компания традиционно се измерва с бизнес резултатите, които постига и с начина, по който е възприемана от потребителите. Когато говорим за многообразието – като тук имаме предвид всичките му аспекти, можем да твърдим, че то е много силно конкурентно предимство за бизнеса. Сред позитивите от целенасочената политика в тази област са мотивацията и ефективността на екипите, разгръщането на креативността и иновативността, привличането и задържането на таланти, както и благоприятно отражение върху културата в компанията и репутацията ѝ.

Вярвам, че компании, които приемат многообразието и насърчават потенциала на всички свои служители са по-гъвкави и адаптивни. Това е особено важно с оглед и на постоянните промени, които се случват около нас.

Мога да кажа, че ние в Лидл България ценим разнообразието  и именно това е една от причините да работим и с партньорски организации като фондация „Тръст за социална алтернатива“ – за да бъдем още по-ефективни.

От какво най-често се страхуват работодателите, какво ги спира да бъдат „по-отворени“ за различията на култури и хора?

Когато говорим за културна трансформация в една организация, защото един проект за многообразие и включване е именно това, предизвикателствата не са малко. Промяната на нагласите е дълъг процес, изисква време, целенасочена работа и ресурси. Защото не стига просто да отвориш вратите си към различни хора, само защото това е тенденцията. Трябва да се фокусираш върху тяхната реална интеграция, а за да се случи тя, трябва подготвиш и ръководителите, и служителите в тези екипи за спецификите при общуването едни с други, да създадеш цялостна позитивна среда за всички тях.

Трябва ли търсенето на разнообразие в екипа да се превърне във водещ бизнес приоритет на повечето български компании и какви са предимствата?

За да работи политиката по многообразие и включване добре, тя не трябва да бъде самоцел, а по-скоро да е осъзната потребност и посока за компанията. Трябва да е съобразена със сектора, степента на готовност на екипите и други обективни фактори. В противен случай има риск да не бъде успешна.

Как подхожда вашата компания към различията в екипите – какви трудности срещате и каква част от екипа ви е с различен етнос, например?

Компанията ни присъства в 31 държави, екипът ни глобално е от над 341 хиляди човека, които говорят 21 езика – различията, културата на диалог и толерантност са част от нашия живот. Ние сме доказателство за това, че една компания може да бъде успешна, обединявайки различни хора в екип на базата на споделени ценности и обща визия.

В България Lidl е вече повече от 11 г., утвърден работодател с много програми и проекти за интегриране на различни хора. Например, имаме служители в много различни възрасти, от ученици до пенсионери, имаме служители с различен етнос и ориентация. За всички тях се стремим да създаваме добра среда за работа и развитие, да ги насърчаваме да разгърнат таланта си.

Преминава ли вашият мениджмънт екип обучения с цел по-малко предразсъдъци?

Фокусът върху лидерската ни култура е много голям и това е част от обученията, с които развиваме в лидерите уменията на утрешния ден. Разнообразието е включено като тема още в рамките на обученията за мениджъри, които имат роля в процеса по подбор, защото е важно на този етап да няма предубеждения. Планираме тази година да разширим кръга от служители, които ще преминават такъв тип обучения, както и да ги надградим.

Ценни уроци и съвети от дейността ви в тази посока?

Това са дългосрочни стратегически проекти, които изискват фокус и търпение. Важна предпоставка за успеха е да има разбиране и подкрепа от топ мениджмънта. Стартирайки от там, трябва базовата информация и посланията да стигнат до всеки член на екипа – компанията трябва да осигури поне минимален стандарт на знание по темата.

Смятате ли, че вие и други компании трябва да се застъпите за това да има повече разнообразието във фирмите?

Отговорните компании имат дългосрочни ангажименти към обществото и работят за цялостно подобряване на средата, в която оперират. Правим го в самостоятелни проекти, но и в сътрудничество с други организации като НПО, работодателски организации и др.

За нас е важно всеки да допринася според възможностите си за подобряването на средата. Ние го правим с обучение на нашите служители, с налагането на добри работодателски практики и стандарти, с примера си за прозрачност, коректност и уважение към приноса на всеки. Смятам, че това е пътят да бъдем успешни по темата разнообразие – като ценим всеки отделен човек и инвестираме в средата.