Възможност за любима работа

Приобщаването като осъзнат избор и мост към бъдещето

Hero_PALITRA

Отбелязахме Европейския месец на многообразието със специално събитие

 

28.05.2024г.

Студенти от Стопанския факултет на Софийския университет и алумни на Академията за многообразие, равнопоставеност и приобщаване отбелязаха Европейския месец на многообразието на специално събитие. Трима мотивиращи говорители – Марина Дакова от Лидл България, Христо Христов от Младежка фондация „Арете“ и Станимира Георгиева, ESG експерт и социален предприемач, разказаха свои знакови истории за осъзнаване на различията като потенциал и възможност да изградим мостове към бъдещето.

Преодоляването на стереотипите и приобщаването минава през това да учим нови неща по темата, да сме осъзнати и да предаваме знанието нататък. Това каза в рамките на събитието Валерия Дойчева, ръководител на програмата за многообразие и приобщаване на Lidl „Палитра“.

За важността на тези теми, за силата и енергията на общността за постигане на позитивна промяна в обществото говориха също деканът на Стопанския факултет на СУ Атанас Георгиев, заместник-деканът Марина Стефанова и административният директор на Съвета на жените в бизнеса с България (СЖББ) Соня Демирева.

Академията за многообразие, равнопоставеност и приобщаване е единствената сертифицираща програма в България в тази област. Тя се организира от СЖББ, Стопанския факултет на СУ и Lidl. Програмата е носител на знак за качество на СУ, а наскоро получи и отличителния знак за значими постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете на Министерството на труда и социалната политика. Третото й издание предстои в началото на 2025 г.

 

 

Европейския месец на многообразието_HERO