Възможност за любима работа
Трейни в централен офис

Trainee програма

Trainee програма – мостът между университета и професионалната кариера

Трейни продажби в централен офис

Основен принцип в отношението към всички служители в Лидл България е грижата. В Лидл България държим да създаваме стабилна основа в развитието на всеки служител. Особено внимание отделяме на младите хора без опит, на които даваме необходимото време и подкрепа, за да разгърнат своя потенциал.

Искрено вярваме, че днешните участници в нашата Trainee програма са успешните утрешни мениджъри и с особено внимание се фокусираме върху привличането и развитието на младите таланти.

Мъж с очила регионален мениджър продажби в централен офис

Trainee програмите в Лидл България са разработени за различни направления в централния офис, както и в Продажби и Складова логистика. Участниците в програмата се назначават конкретно за бъдеща ръководна позиция с идеята да отговорят целенасочено на бъдещи потребности като мениджъри в съответния отдел. Това спомага и за целесъобразното им обучение в рамките на програмата.

Как се става trainee в Лидл България?

  • Не се изисква предишен опит;
  • Два етапа на подбор - чрез телефонно интервю и асесмънт център, в който се разработват казуси и ролеви игри, базирани на реалното работно ежедневие в компанията;
  • Строго дефинирани етапи в програмата за въвеждане и обучение, които са фиксирани в своята продължителност, последователност и елементи.
  • Продължителност: 12-18 месеца в зависимост от сферата на дейност.

Катерина Шопова, Директор Човешки ресурси, Лидл България:

"Ние в Лидл България, смятаме, че младите са мостът, който ни свързва с бъдещето. Те са преходът към новите идеи, проводникът на новото мислене. И това не е клише, а искрена позиция: да дадеш старт на някого без опит не непременно е лесно: изисква търпение, подкрепа, разбиране. Но вярваме, че потенциалът е най-важен: желание, проактивност и сърцатост - това са правилните съставки, от които ние "забъркваме" културата в компанията. Не търсим "готовите" от пазара, обучените, а тези, които осъзнато ще се възползват от възможностите и шанса си. Знаем, че след това те ще разгърнат потенциала си, защото нашата среда е подкрепяща за всеки, който не се плаши да запретне ръкави и да бъде активен, да гради своето и бъдещето на компанията заедно."