Възможност за любима работа

Първият Lidl випуск

първи випуск дуално обучение получава своите сертификати за успешно завършване от Лидл България през две хиляди и двадесета година

Lidl изпрати първите абитуриенти по дуална форма на обучение

Първите ученици на компанията в дуална форма на обучение завършиха с професионални дипломи за икономисти

 

Завършиха първите пет ученици в дуалната форма на обучение, избрали Lidl за своята практика. Те са от Националната финансово-стопанска гимназия в София, един от випуските по проекта „Дуално обучение в България“, координиран от Търговска Камара на Австрия.

Весела, Георги, Петра, Теодора и Евгения бяха неизменна част от екипа на Лидл България през последните 2 години. Те проведоха практическата част от своето обучение в компанията, като придобиха цялостен поглед върху работата на една верига – бяха обучавани от специално подготвени ментори, натрупаха ценен професионален опит в магазините на Lidl, като едновременно с това получаваха трудово възнаграждение на база договор и вече имат натрупан  стаж. Най-голямото предимство обаче, което петимата имат, е, че като ученици, завършили дуалната форма на обучение, вече притежават удостоверение за професионална квалификация за икономист, специалност „Търговия“, и са напълно готови за следващите важни крачки в кариерното си развитие.

И петимата са единодушни, че работата в Lidl им е дала не само много положителни моменти, но ги е научила и на важни неща като дисциплина, работа в екип, концентрация, както и умението да приоритизират ефективно задачите си.

„Изключително се радваме, че едни от първите ученици, избрали тази форма на обучение, придобиха своя първи професионален опит именно в Lidl. Вярваме, че това ще им помогне не само да начертаят пред себе си по-ясен кариерен път, но ще им даде възможност да се развият и в личен план и да изградят ценни качества, които ще са им от полза в бъдеще“, сподели Чавдар Михайлов, директор Продажби и логистика РД Равно поле в компанията, който връчи специалните грамоти на учениците.

Лидл България е сред партньорите на дуалното обучение, като предоставя места за практическо обучение в своите магазини и складови бази и по този начин подкрепя развитието на младите кадри. Към момента компанията си партнира с пет училища, сред които Националната финансово-стопанска гимназия в София, Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ в София, варненската търговска гимназия „Г.С. Раковски“, Професионалната гимназия по икономика в Перник, както и Професионалната гимназия по керамика в с. гара Елин Пелин.

Проектът „Дуално обучение в България“, координиран от Търговска Камара на Австрия, по който Lidl е партньор, стартира през учебната 2015/2016 година, когато успешно бяха формирани първите две паралелки за обучение. Все повече училища в страната проявяват интерес да формират паралелки за дуално обучение, оценявайки високо възможността учениците едновременно да учат теория и да трупат практически опит в реална работна среда, като получават възнаграждение за труда си. По този начин, след края на обучението си, те получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, което им дава възможност веднага да започнат работа по специалността си.

Подкрепата за дуалното обучение е част от фокусираните усилия на Lidl за насърчаване на развитието на младите хора в България чрез предаване на опит, знания и създаване на кариерни възможности за тях. В тази посока са и активности като стажантската, практикантска и trainee програма на компанията, както и участието ѝ в други образователни проекти.

Научете повече за дуалното обучение в Lidl от разказите на нашите ученици Теодора и Петра и Весела и Георги.