Възможност за любима работа

13 ученици от Националната финансово-стопанска гимназия в София и Професионалната гимназия по икономика в Перник завършиха третия випуск на Lidl в дуална форма на обучение. Александра, Кардам, Петър, Константин, Каролина, Мишел, Даниел, Стилиан, Марина, Петя, Сандрин, Емил и Владимир се дипломираха с професионална квалификация за икономист, специалност „Търговия“. През последните две години от образованието си те преминаха практическо обучение в реална среда и станаха част от сърцатия екип на Лидл България, топ работодател за трета поредна година.

На специално събитие по повод завършването на програмата, Чавдар Михайлов, директор Продажби и логистика РД Равно поле, връчи на учениците сертификати за преминатото в Lidl обучение. Той им благодари за доверието и ги увери, че вратата на компанията остава отворена за тях и занапред. „Надяваме се да ви останат хубавите моменти, защото правим тази програма със сърце и вярваме, че тя ви дава силно конкурентно предимство пред вашите връстници.“

В обратната си връзка от програмата младежите споделят, че за тези две години в Лидл България са се научили да не се отказват, да мислят мащабно и да намират решения на проблемите. Те приемат опита в Lidl като голям плюс за бъдещето си кариерно развитие. От своите ментори – опитни служители в компанията, които са били до тях, те са научили как да общуват с хора, да се адаптират в екипи и да взимат решения. Родителите на дуалните ученици от своя страна определят като най-ценни в програмата възможността за практика, създаването на трудови навици и полезните контакти с професионалисти.

Със завършването на третия випуск през 2022 г. общият брой на дипломиралите се дуални ученици в Lidl стана 24. Lidl се включва в програмата за дуално обучение, която се е доказала като мост между бизнеса и училището, през 2015 г. Сред най-големите ѝ предимства са това, че учениците трупат още преди завършване на средното си образование ценен професионален опит и стаж, получават трудово възнаграждение с договор, както и удостоверение за професионална квалификация по специалност.

Дуалното обучение е една от младежките програми на Лидл България, които инвестират в млади хора без опит и им дават възможност да се запознаят отблизо с работодателските практики на компания, водеща в бизнеса с търговия на дребно на хранителни стоки в Европа и света.