Възможност за любима работа

Втори випуск ученици дуално обучение завърши в Лидл България

Втори випуск ученици в дуална форма на обучение в Лидл България

Вторият випуск ученици дуално обучение, завършили практиката си в Лидл България, е вече факт. Алекс Димитров, Елица Славчева, Елица Маркова, Марина Станимирова, Огнян Бранков и Ния Христова вече имат професионална квалификация икономист със специалност „Търговия“ и могат уверено да продължат професионалния си път.

През последните 2 години шестимата възпитаници на Националната финансово-стопанска гимназия в София работиха в реална среда и трупаха ценен опит именно в Лидл България, който е дългогодишен партньор на дуалното обучение в страната. „В Lidl се научих да бъда по-отговорна, по-ефективно да разпределям задачите си и да реагирам бързо“; „Научих се да обичам работата си и да не спирам да уча всеки ден“, са само част от коментарите, които споделят учениците. Сред ценните предимства на дуалното обучение и опита си в Lidl те посочват още възможността да имат собствени доходи, да работят в екип и да общуват с клиенти. Родителите също споделят тази положителна оценка: „Дъщеря ми получи възможността да работи в голяма, международна и развита компания, с ясни правила, отговорности и отлични условия за работа и развитие на младите хора“, смята майката на Ния Христова.

„Поздравявам ви с успешното завършване и вярвам, че получихте ценни знания и практически умения в Lidl. Благодарение на дуалното обучение вече сте с крачка напред пред останалите си връстници – използвайте всичко, което научихте, за да бъдете успешни специалисти на бъдещето“, с тези думи Чавдар Михайлов, директор Продажби и логистика РД Равно поле, се обърна към учениците по време на връчването на техните сертификати.

През следващата учебна година 2021-2022 г. Лидл България ще обучава в реална работна среда 33 ученици в дуална форма на обучение. За първи път сред тях ще има младежи, които първи ще се обучават в специалността „Спедитор-логистик“ в логистичната база в Равно поле. Едновременно с това, програмата разширява обхвата си, като се очаква към настоящите партньори на Lidl да се присъединят и нови училища – в Русе, Плевен и Велико Търново.

Подкрепата за дуалното обучение е само един от начините, по които Лидл България подкрепя развитието на младите кадри и им дава възможност за силен кариерен старт. Сред другите примери са лятната практикантска програма за ученици, навършили 18 години, както и стажантската и trainee програмата, насочени към студенти и млади професионалисти.