Възможност за любима работа

Катерина Шопова в интервю за "24 часа"

Катерина Шопова директор човешки ресурси Лидл България

Подкрепата за образованието и младите хора е израз на социалната отговорност на Lidl

Интервю за "24 часа", 15.09.2020

Интересът към дуалното обучение в България устойчиво расте през последните години, сподели Катерина Шопова, директор „Човешки ресурси" в Лидл България

- Г-жо Шопова, поводът за разговора са първите ученици, завършили дуалната форма на обучение и избрали Lidl за своята практика. Можете ли да ни разкажете малко повече за тази форма на обучение?

- Дуалното обучение е утвърдена форма в някои от най-развитите европейски държави като Австрия, Германия и Швейцария. Интересът към него в България също устойчиво расте през последните години. Успехът му се дължи на това, че от него печелят всички. От една страна бизнесът, който получава възможност да привлече нови служители, да обучи според изискванията си мотивирани ученици и да постави висок стандарт за изграждането на трудови навици у тях. От друга са младите хора, които от рано получават професионална квалификация, опит в утвърдени компании и отлична възможност за кариерно развитие. За тях е голям плюс това, че разбират как работят фирмите отвътре, опознават не само работата, но и живота, тъй като до тях винаги има подготвени ментори. И не на последно място – те получават заплащане, докато учат, а и голямо конкурентно предимство пред своите връстници, тъй като завършват с професионална диплома и реален трудов стаж. Дуалното обучение се подкрепя активно и от останалите участници в процеса - родителите, Министерството на образованието и науката и училищата, и в сътрудничество с тях постоянно се развива. Това категорично показва, че проектът е актуален, полезен и отговаря на потребностите на всички включени в него. И не на последно място – допринася за задържането на младите хора в България, тъй като им дава перспектива за развитие.

- В какво се състоеше тяхната практика в Lidl и каква обратна връзка ви дадоха?

- Щастливи сме, че през тази година успешно се дипломираха първите 5 ученици на Lidl, завършили дуалната форма на обучение от Националната финансово-стопанска гимназия в София. Важно е да уточним, че дуалното обучение не е обикновена практика, а по-скоро учене в реална работна среда. Нашите ученици минават през всички стандартни обучения за служител в магазин, опознават в детайл процесите и логиката зад тях. Ценно за тях е, че стават истинска част от екипа, в който работят – припознават културата на компанията, израстват като личности. Докато са във филиал те добиват опит и увереност, а в края на своето обучение вече могат и сами да управляват процесите. За нас е изключително мотивиращо, че получихме много позитивна обратна връзка не само от завършващите ученици, но и от техните родители, които също са важна част от процеса на обучение. Те оцениха опита в Lidl като много полезен и споделиха, че компанията ги е научила на дисциплина, работа в екип, концентрация, умения да разпределят ефективно задачите си и да ценят труда и парите/възнагражденията, които са спечелили сами.

- Как оценявате програмата и как ще продължите вашата подкрепа?

- Лидл България подкрепя активно дуалното обучение и ще продължава да бъде партньор на училища от столицата и страната. За нас то е не само начин да открием и привлечем таланти в компанията, но е и възможност да изградим точните специалисти за нашия бизнес. Дуалното обучение се оценява позитивно в компанията и като инструмент за внасяне на многообразие в екипа. Младите хора идват с допълнителна енергия, идеи и иновативен дух, които срещат в Lidl знанието, опита и международното ноу хау и комбинацията работи отлично. Отчитайки добрите резултати, плановете ни са да продължим да подобряваме и надграждаме дуалното обучение в Lidl. Стартирахме през 2015 г. с 1 училище партньор и 5 ученици от София, които завършиха с професия "Икономист". Вече работим не само за тази специалност, а и за подготовка на младежи в областта на логистиката. Увеличават се и училищата, с които си партнираме, и броят на учениците, които обучаваме. Вече сме партньори на 6 училища в 6 града, обучаваме общо 50 ученици и очакваме от новата учебна година да разширим тази мрежа. Дуалното обучение е признато като ефективна мярка за справяне с младежката безработица по един системен начин. Добавяме стойност в програмата на база на анализи и обратна връзка от учениците и училищата и се стремим дуалното обучение в Лидл България да бъде не само училище за придобиване на професия, а и школа, която те подготвя за живота! А всички, които вече участват в младежките програми на Lidl, приемаме като част от сърцатия ни екип и оставаме във връзка с тях, защото на всеки етап от тяхното бъдещо развитие те имат отворена врата в компанията.

- Тази година Лидл България стартира и първата си стажантска програма – с какво тя се отличава от всички стажантски програми на пазара?

- При разработването на стажантска програма в Lidl изследвахме потребностите и изискванията на младите хора, към които е насочена. И с дизайна ѝ отговорихме на техните конкретни нужди – да работят по цялостен проект с фокус, който са избрали, да могат за краткото време да постигнат видими/конкретни резултати, да могат да учат чрез работа и да са част от общност. Програмата за 2020 все още не е приключила, но обратната връзка от стажантите ни дотук е много позитивна. Те оценяват високо това, че в Lidl са срещнали ползотворна среда, отзивчиви колеги и задачи, които са им полезни и забавни. Проектът развива и нашите служители, като им дава възможност да общуват с представители на поколението Z, да разберат по-добре мотивацията им, като им помагат да управляват успешно своите проекти.

- Разкажете ни какви други младежки програми имате в Лидл България?

- Младите хора са фокус за Lidl, тъй като образованието доказано е основен стълб на пълноценния живот и дава реална възможност за развитие – на хората, на обществото и икономиката. А това е наш основен приоритет като социално отговорна компания с дългосрочна визия. Лидл България се стреми с програмите си да покрие максимално широк кръг от млади хора. Учениците са обхванати от дуалното обучение и от практикантската програма, която дава възможност за работа в компанията през лятото, съчетава с обучение и придобиване на практични знания и умения. За студентите ни е стажантската програма, която също комбинира по оптимален начин ученето в реална среда и работата по проект. Младите специалисти получават уникален шанс за развитие в Lidl чрез trainee програмата, която дава дългосрочна кариерна перспектива. Разширяваме активностите си и към други групи младежи чрез сътрудничеството си с НПО като Стъпка за България и Отворено общество. Чрез тях целим да обхванем различни социални групи, на които да осигурим кариерно ориентиране и мотивация да продължат образованието си като възможност за устойчиво и успешно интегриране в обществото. В Lidl вярваме, че съвременният свят изисква обучение през целия живот и осигуряваме платформа за учене – както на нашите служители, така и на новите попълнения в екипа ни. Вместо заключение мога да кажа, че Lidl устойчиво доказва грижата си за хората и обществото именно чрез подкрепата си за образованието и младите хора, защото това е начинът за развитие и по-добра перспектива за България.