Възможност за любима работа
Вход Вход Работа

Защита на личните данни

Правила за защита на личните данни

Радваме се, че проявявате интерес към защитата на личните данни на нашата уеб страница. Бихме желали да се чувствате комфортно и сигурно при посещението си на нашата уеб страница и да разглеждате осъществяваната от нас защита на личните данни като ориентиран към потребностите на клиентите показател за качество.

Настоящата политика за защита на личните данни Ви информира за начина и обхвата на обработване на Вашите лични данни при посещаване на нашата уеб страница. Личните данни представляват информации, които пряко или непряко идентифицират, респ. могат да идентифицират Вашата личност. Като законова основа за защитата на личните данни служи по-специално Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

1. Обзор

При извикването на нашата уеб страница се извършва обмен на различни информации между Вашето крайно устройство и нашия сървър. В тази връзка би могло да става дума за лични данни. Събраните по този начин информации се използват освен друго и за оптимизиране на нашата уеб страница или за извеждане на реклама в браузъра на Вашето крайно устройство.

2. Извикване на нашата уеб страница

Цели на обработката на лични данни / правни основания:

При извикване на нашата уеб страница чрез използвания от Вашето крайно устройство браузър автоматично и без Вашето участие към сървъра на нашата уеб страница се прехвърлят

 • IP-адресът на запитващото устройство, което може да установи връзка с интернет,
 • датата и часът на достъпа,
 • името и URL на извикания файл,
 • уеб страницата/ приложението, от която/което е осъществен достъпът (Referrer-URL),
 • използваният от Вас браузър и евентуално операционната система на Вашия компютър, който е способен да установи връзка с интернет, както и името на Вашия доставчик.

Тези информации се съхраняват временно в един така наречен Log-файл за следните цели:

 • Обезпечаване на безпроблемното изграждане на връзка с уеб страницата,
 • Обезпечаване на удобното използване на нашата уеб страница / приложение,
 • Оценка на системната сигурност и стабилност.

Правното основание за обработката на IP-адреса е член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД. Нашият легитимен интерес следва от изредените по-горе цели на обработката на данни.

Период на съхраняване/ критерии за определяне на периода на съхранение:

Данните се съхраняват за период от седем дни и след това се изтриват автоматично.

3. Онлайн присъствие и оптимизация на уеб страници

3.1 Бисквитки – Общи указания

Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД ние използваме на нашата уеб страница така наречените бисквитки. Интересът ни да оптимизираме нашата уеб страница следва да се счита за оправдан по смисъла на посочения по-горе регламент. При бисквитките става дума за малки файлове, които се записват на Вашето крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон или подобни), когато посетите нашата уеб страница. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното Ви устройство, не съдържат вируси, троянци или друг зловреден софтуер. В бисквитката се записва информация, която се получава във връзка със специфично използваното крайно устройство. Това все пак не означава, че по този начин директно получаваме информация за Вашата самоличност. Използването на бисквитки служи от една страна за това, да направи по-приятно за Вас използването на нашите предложения. Например ние използваме така наречените сесийни бисквитки, за да разпознаем, че вече сте посещавали отделни страници от нашата уеб страница. След напускане на нашата страница те автоматично се изтриват. Освен това, също и за целите на удобството при ползване, използваме временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство за определен период от време. Ако отново посетите нашата страница, за да се възползвате от нашите услуги, автоматично ще бъде установено, че вече сте били при нас, както и какви данни и настройки сте въвели, за да не е необходимо да ги въвеждате отново.

От друга страна ние използваме бисквитки, за да регистрираме статистически използването на нашата уеб страница с цел да оптимизираме нашите предложения, както и за извеждане на съобразени специално с Вас информации. Тези бисквитки ни дават възможност, при повторно посещение на нашата страница автоматично да разпознаем, че вече сте били при нас. Тези бисквитки се изтриват автоматично след съответно дефинирано време. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Въпреки това Вие можете така да конфигурирате браузъра си, че на Вашия компютър да не се записват бисквитки или преди генерирането на нова бисквитка винаги да излиза съобщение. Пълното деактивиране на бисквитки може обаче да доведе до невъзможност да използвате всички функционалности на нашата уеб страница.

Обзор на използваните бисквитки с допълнителна информация (например продължителност на съхраняване) можете да намерите в нашите Правила за използване на бисквитки.

3.2 Google Analytics

Цели на обработката на лични данни / правни основания:

За целите на отговарящото на потребностите оформление и непрекъснатото оптимизиране на нашите уеб страници ние използваме въз основа на член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД Google Analytics, една услуга за уеб анализ на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google“). Нашият легитимен интерес произтича от представените цели. В тази връзка се създават псевдонимизирани потребителски профили и се използват бисквитки. При това бисквитката генерира следните информации за използването от Вас на тази уеб страница:

 • тип / версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • референтен URL (посетената преди това страница),
 • Host име на компютъра (IP-адрес), осъществяващ обръщението към страницата,
 • час на запитване към сървъра.

Информациите служат за оценка на използването на нашите уеб страници, за съставянето на отчети за активността на уеб страниците и за други, свързани с използването на интернет услуги за целите на пазарните проучвания и отговарящия на потребностите дизайн на тези интернет страници. IP-адресите се анонимизират, така че да не е възможно идентифициране (така нареченото IP-маскиране).

Вие можете да възпрепятствате инсталирането на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви внимание, че евентуално в този случай не всички функции на тази уеб страница могат да се използват в пълен обхват. Освен това Вие можете да попречите на събирането на генерираните от бисквитките и свързани с Вашето използване на уеб страницата данни (включително на Вашия IP-адрес), както и да възпрепятствате обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате този Browser-Add-on. Алтернативно на Browser-Add-on, особено при браузъри на мобилни крайни устройства, можете освен това да възпрепятствате събирането на данни чрез Google Analytics, като последвате този линк. Ще се запише една Opt-Out-бисквитка, която ще предотвратява бъдещото събиране на Вашите данни при посещаване на нашата уеб страница. Opt-Out-бисквитката ще важи само за този браузър и само за нашата уеб страница и ще се генерира на Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва наново да качите Opt-Out-бисквитката. Допълнителна информация за защита на личните данни във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб страницата на Google Analytics.

Получатели/ Категории получатели:

Генерираните в бисквитката информации се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Доколкото ни е известно, Вашият IP адрес в никакъв случай няма да бъде обединяван с други данни на Google. Тези данни могат да се прехвърлят евентуално и на трети лица, доколкото това е предписано от закона или доколкото третите лица обработват тези данни по поръчение от страна на администратора на лични данни.

Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:

След анонимизиране на IP-адреса повече не може да се направи заключение за Вашата личност. Статистически съхраняваните данни се изтриват в Google Analytics след 24 месеца. В изготвените на базата на Google Analytics доклади не се съдържат връзки с конкретни лица.

3.3 Onsite-Targeting и оптимизация на уеб страници

Цели на обработката на данни/ правни основания:

На нашата уеб страница чрез използването на бисквитки се събират и оценяват информации за оптимизация на нашите уеб страници и на представените в тях рекламни изображения. С това се цели по-конкретно да се обезпечи, на Вашите крайни устройства да се извежда само реклама, която въз основа на Вашето досегашно поведение на ползвател е ориентирана единствено към Вашите действителни или предполагаеми интереси. Обработваните за тези цели данни съдържат например данни за това, за кои наши вакантни позиции сте проявявали интерес. Правно основание за тази обработка на лични данни е член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД. Оптимизацията на нашите уеб страници за по-добро предлагане и за избягване на непредставляващи интерес за Вас рекламни изображения е както във Ваш, така и в наш интерес. Събирането и оценката се извършва единствено псевдонимизирано и не ни позволява да Ви идентифицираме. И по-конкретно, информациите не се обединяват с личните данни за Вас.

Получатели/ Категории получатели:

Получатели на данните са доставчици на услуги, които обработват гореспоменатите данни в контекста на Onsite-Targeting и оптимизация на уебсайтове и които обработват Вашите данни на базата на договор единствено в съответствие с целите съгласно нашите инструкции.

Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:

Използваните тук бисквитки и съдържащите се в тях информации се съхраняват съгласно Правилата за използване на бисквитки и при възражение биват непосредствено изтрити. За повече информация относно бисквитките, използвани от тези доставчици на услуги, моля, вижте нашите Правила за използване на бисквитки.

3.4 Re-Targeting/Онлайн поведенческа реклама

Цели на обработката на данни/ правни основания:

Освен това ние използваме Re-Targeting-технологии на различни доставчици. Това ни позволява да направим нашата онлайн оферта по-интересна за Вас по Ваша мярка. За тази цел се записва бисквитка, с която се регистрират данни за интересите като се използват псевдоними. При това за маркетингови цели се събират информации за Вашето поведение на сърфиране в анонимизирана форма, съхраняват се в текстовите файлове на бисквитките и се анализират с помощта на един алгоритъм. По-специално, с помощта на доставчиците на услуги, изброени в точки от 3.1 до 3.4, ние оценяваме кои свободни места сте прегледали на нашия уебсайт. В резултат могат да Ви бъдат показвани целенасочено предложения за работа под формата на представляващ интерес за Вас, персонализиран рекламен банер в уеб страниците на нашите партньори. Тези данни не могат в никакъв случай да бъдат използвани за персоналното идентифициране на посетителите на тази страница. При това не се обработват непосредствено свързани с личността данни, и потребителските профили не се обединяват с лични данни. Тази обработка на лични данни се извършва на основание на член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД. Чрез използваните таргетни мерки ние искаме да обезпечим, на Вашите крайни устройства да се извежда само ориентирана към действителните Ви или предполагаемите Ви интереси реклама. Това, да не Ви натоварваме с неинтересни за Вас реклами, е както във Ваш, така и в наш интерес.Доколкото Вие въпреки това не желаете да получавате персонализирани рекламни банери, можете да възразите за в бъдеще на събирането и съхраняването на тези данни по следния начин:

 • С едно кликване върху изобразения върху рекламния банер бутон (например "i") Вие ще бъдете прехвърлени към уеб страницата на съответния доставчик. Там още веднъж ще Ви бъде обяснена систематиката на Retargeting-технологията и ще Ви се предложи възможност за прекратяване ("Opt-out"). Когато заявите отказ при даден доставчик, на Вашия компютър се записва една така наречена "Opt-out"-бисквитка, която предотвратява извеждането на рекламния банер на съответния доставчик в бъдеще. Имайте предвид, че това отписване може да се осъществи само от Вашия компютър и че съответните "Opt-out"-бисквитки не трябва да бъдат изтривани от Вашия компютър.
 • Алтернативно може да използвате опциите за възражение, изброени в раздели 3.1 до 3.4. Можете също да предотвратите поведенчески реклами на членовете на Европейския съюз за интерактивна цифрова реклама (www.edaa.eu/european-principles/), сред които е и Лидл, като използвате мениджър на предпочитанията (раздел „Вашият избор“) на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/. Моля, обърнете внимание, че на Вашия компютър ще бъде запаметена така наречената бисквитка за отказ. Ако я изтриете, поведенчески реклами ще се появят отново.
3.5 Възможности за възразяване / Opt-Out

Можете да забраните разяснените в точки 3.3 и 3.4 таргетни технологии чрез съответна настройка по отношение на бисквитките във Вашия браузър (сравни също и с точка 3.1). Успоредно с това имате възможност да забраните базирана на интересите персонализирана реклама с помощта на така наречения Мениджър на предпочитанията.

4. Контакт чрез имейл/ телефон

Цели за обработване на личните данни/ Правни основания:

Ние боравим с личните данни, които ни съобщавате чрез имейл, разбира се, поверително. Ние използваме Вашите данни само по предназначение, за да обработим Вашето запитване. Правното основание за обработка на личните данни е член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД. Нашият и Вашият  легитимен интерес от обработката на данни произтича от целта, да отговорим на Вашето запитване, ако е необходимо да решим съществуващи проблеми и по този начин да поддържаме и насърчаваме Вашето удовлетворение като потребител на нашия сайт.

Получатели/ Категории получатели:

Ние изключваме по принцип предаването на личните данни на трети лица. По изключение данните се обработват от обработващи лични данни. Те грижливо се подбират, освен това се одитират от нас и се задължават договорно съгласно член 28 на ОРЗД.

Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:

Цялата лична информация, която ни изпращате в случай на запитвания (предложение, похвала или критика) по електронна поща или телефон, ще бъде изтрита или анонимизирана от нас не по-късно от 6 месеца след даване на окончателния отговор. Опитът показва, че обикновено след 6 месеца въпроси за нашите отговори вече не възникват. При упражняване на Вашите права като субекти на данни (вижте по-долу), вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на 2 години след окончателния отговор, за да се докаже, че сме ви предоставили изчерпателна информация и че са спазени законовите изисквания.

5. Плъгини за социални медии (Social-Media-Plugins)

Цели на обработката на данни/ правни основания:

Въз основа на вашето съгласие, според член 6 алинея 1 буква а) на ОРЗД ние включваме в нашата уеб страница плъгини към социалните мрежи Facebook, Google+, Twitter, XING, Whatchado и LinkedIn, за да направим по този начин нашата фирма по-популярна. Отговорността за съобразената с изискванията за защита на данните работа трябва да се гарантира от съответния доставчик. Интегрирането на тези плъгини от нас се осъществява чрез така наречения метод на двукратното кликване, за да защитим посетителите на нашата уеб страница по най-добрия възможен начин. Това означава, че при посещение на сайта, изначално не се изпращат лични данни на доставчиците на Плъгини. Чрез метода на двукратното кликване имате възможността да активирате деактивираните плъгини за социални медии. Плъгините за социални медии, включени в нашия уебсайт, първоначално са деактивирани. Активирането на плъгините става само с щракване върху плъгин-символа. Едва след активиране личните данни се предават на съответния доставчик на социална медия. Активираният плъгин незабавно установява връзка със сървъра на доставчика на социални медии, който сте избрали чрез браузъра си. Това активиране може да бъде деактивирано по всяко време. Процесът на деактивиране не води до изтриване на изпратени данни при съответния доставчик на социални медии. Имате право да оттеглите съгласието по всяко време с бъдещо действие. Оттеглянето може да стане чрез деактивиране на плъгин за социални медии. Ние нито имаме влияние върху събраните данни и процеси на обработка на данните, нито са ни известни пълният обхват на събиране на данни и целите на обработката.

Доставчикът на социални медии съхранява събраните за Вас данни под формата на потребителски профили и ги използва за целите на реклама, пазарни проучвания и/или ориентиран към нуждите дизайн на своята уеб страница. Една такава оценка се извършва по-специално (също и за потребители, които не са логвани) за представяне на отговаряща на потребностите реклама и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите активности на нашата уеб страница. Имате право на отмяна по всяко време с бъдещо действие срещу формирането на тези потребителски профили, при което трябва да се обърнете към съответния доставчик на социални медии. Чрез плъгините ние Ви даваме възможност да се интегрирате със социалните мрежи и други потребители, така че да подобрим нашето предлагане и да го направим по-интересно за Вас като потребител.

Прехвърлянето на данни се извършва независимо от това, дали имате акаунт при доставчика на социални медии и дали сте логвани там. Ако сте логвани при доставчика на социални медии, събраните при нас Ваши данни се присвояват директно на Вашия съществуващ при доставчика на социални медии акаунт. Когато задействате активирания бутон и например асоциирате страницата, доставчикът на социални медии съхранява и тази информация във Вашия потребителски акаунт и ги съобщава публично на Вашите контакти. Препоръчваме Ви след използването на една социална медия периодично да излизате (да се разлогвате), и особено преди активиране на бутона, тъй като така можете да избегнете присвояване към Вашия профил при доставчика на социални медии.Получатели/ Категории получатели:На нашата уеб страница ние поставяме плъгини за следните доставчици на социални медии:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ; http://www.facebook.com/policy.php; повече информации за събирането на данни: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, както и http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg. Google се присъедини към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian StreetDublin 2, D02 AX07 Ireland; https://twitter.com/privacy.

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2Ireland; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien;.

Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:

За изтриването на събраните от доставчиците на социални медии данни не разполагаме с информации.

6. Получатели извън ЕС

С изключение на представените в точка 3.2 и  7 обработки ние не предоставяме Вашите лични данни на получатели със седалище извън Европейския съюз или Европейската икономическа общност. Посочените в точка 3.2 и 7.1 обработки пораждат предаване на данни на сървъра на Google LLC. Тези сървъри отчасти се намират в САЩ.

Операциите по обработка, споменати в раздел 5, водят или е възможно да водят до предаване на данни на сървърите на Google LLC, Facebook Inc., Twitter Inc. и LinkedIn Corporation. Тези сървъри са отчасти в САЩ.Обработката, спомената в раздел 7.2, води до предаване на данни към сървърите на Microsoft Corporation. Microsoft Corporation участва в споразумението за защита на личните данни между ЕС и САЩ.По отношение на САЩ Европейската Комисия прие на 12.7.2016 г. решение, че разпоредбите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield) осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни (така нареченото „Решение за адекватност“ съгласно член 45 на ОРЗД). Посочените в т. 6 доставчици на услуги са сертифицирани по Щита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

7. Интегрирани съдържания

7.1 YouTube-Видео

В нашата онлайн оферта сме интегрирали YouTube-видеа, които са съхранени на http://www.YouTube.com и се стартират директно от нашата уеб страница. Всички те са интегрирани в „разширения режим на защита на личните данни“, т. е. данни за Вас като потребител не се прехвърлят на YouTube, ако не стартирате видео. Данни се прехвърлят едва, когато стартирате видео. Ние не можем да въздействаме върху това прехвърляне на данни.Повече информация за целта и обхвата на събиране на лични данни и тяхната обработка от YouTube можете да получите от декларациите за защита на личните данни на доставчика. Там ще получите допълнителна информация за Вашите права в тази връзка и за възможностите за настройка за защита на Вашето лично пространство. Адрес и указания за защита на личните данни на YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland; https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/.

7.2 Bing Maps

На този уебсайт използваме Bing Maps. Това ще ни позволи да Ви покажем интерактивни карти директно на уебсайта и ще Ви позволи удобно да използвате функцията за карта, за да намерите оферти за работа във вашия район.

Използването на Bing Maps се осъществява в интерес на привлекателното представяне на нашите онлайн оферти и лесното откриване на местата, които посочваме в уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Посещавайки нашия уебсайт, доставчикът на Bing Maps, Microsoft Corporation, получава информацията, че имате достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. За да използвате функциите на Bing Maps, е необходимо в интернет комуникацията да бъде обработван Вашият IP-адрес. Това обикновено се случва на сървър на Microsoft в САЩ.

Нямаме влияние върху конкретната обработка на данни от Bing Maps. За повече информация относно целта и обхвата на обработката на данни от Bing Maps, моля, вижте декларациите за поверителност на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация за вашите права и опции за настройки за защита на вашата поверителност. Адрес и декларация за поверителност на доставчика на Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/bg-bg/

8. Вашите права на субект на данни

8.1 Обзор

Освен правото на оттегляне на дадените ни от Вас съгласия, при наличието на съответни законови предпоставки Вие имате следните допълнителни права:

 • Право на достъп до съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 15 ОРЗД,
 • Право на коригиране на неточни или на попълване на непълни данни съгласно член 16 на ОРЗД,
 • Право на изтриване на съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 17 на ОРЗД,
 • Право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни съгласно член 18 на ОРЗД,
 • Право на преносимост на данните съгласно член 20 на ОРЗД,
 • Право на възражение съгласно член 21 на ОРЗД.
8.2 Право на достъп съгласно член 15 на ОРЗД

Съгласно член 15 алинея 1 на ОРЗД Вие имате право да получите по заявка безвъзмездно достъп до съхраняваните от нас лични данни, отнасящи се до Вас. Това конкретно обхваща:

 • целите, за които личните данни се обработват;
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • получателите, респ. категориите получатели, пред които засягащите Ви лични данни са разкрити или ще бъдат разкрити;
 • предвидения срок, в който ще се съхраняват засягащите Ви лични данни, а ако конкретни данни за това са невъзможни, критериите за определянето на срока за съхраняване;
 • съществуването на право на коригиране или изтриване на засягащите Ви лични данни, право на ограничаване на обработването на лични данни от администратора или на възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, алинеи 1 и 4 на ОРЗД, – и поне в тези случаи – съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъдете информирани относно подходящите гаранции по член 46 от ОРЗД във връзка с предаването им.

8.3 Право на коригиране съгласно член 16 на ОРЗД

Вие имате право да поискате от нас да коригираме незабавно неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право да изискате попълването на непълни лични данни, включително чрез допълнителна декларация

8.4 Право на изтриване съгласно член 17 на ОРЗД

Вие имате право да поискате от нас незабавно да изтрием свързаните с Вас лични данни, доколкото е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, на което се е основавало обработването на данните съгласно член 6, алинея 1, буква а) или член 9, алинея 2, буква а) на ОРЗД, и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, алинея 1 или алинея 2 на ОРЗД, и в случая на член 21, алинея 1 на ОРЗД няма оправдани законни основания за обработването, които да са с предимство;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • изтриването на личните данни е необходимо в изпълнение на правно задължение;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги от информационното общество по член 8, алинея 1.

Когато ние сме направили личните данни обществено достояние и сме задължени да ги изтрием, ние ще предприемем, отчитайки наличната технология и разходите по изпълнението, разумни мерки, за да уведомим третите лица, обработващи Вашите лични данни, че Вие сте поискали и от тях да изтрият всички линкове към тези лични данни, както и копията или репликите на тези лични данни.

8.5 Право на ограничаване на обработването съгласно член 18 на ОРЗД

Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

 • точността на личните данни се оспорва от Вас;
 • обработването е неправомерно, но Вие желаете вместо изтриване на личните данни, ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните има нужда от тях за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции или
 • Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, алинея 1 на ОРЗД преди да е установено, дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
8.6 Право на преносимост на данните съгласно член 20 на ОРЗД

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, доколкото

 • обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, алинея 1, буква а) или член 9, алинея 2, буква а) или на договор съгласно член 6, алинея 1, буква б) на ОРЗД и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на правото Ви на преносимост на данните Вие имате право да поискате пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

8.7 Право на възражение съгласно член 21 на ОРЗД

При предпоставките на член 21 алинея 1 на ОРЗД на обработването на данни може да се възрази поради причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.Предходното общо право на възражение е в сила за всички описани в тези правила за защита на личните данни цели на обработване, които се основават на член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД. За разлика от насоченото към обработването на данни за маркетингови цели право на възражение (сравни по-конкретно с точка 3.6 по-горе), съгласно ОРЗД ние сме задължени да приложим такова общо право на възражение само ако ни посочите основания за това, които имат приоритетно значение, например възможен риск за живота или здравето.

9. Лице за контакт

9.1 Лице за контакт при въпроси или при упражняване на Вашите права за защита на личните данни

При въпроси по уеб страницата или във връзка с упражняването на Вашите права при обработване на Вашите лични данни (права за защита на личните данни) можете да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти ТУК.

9.2 Лице за контакт при въпроси по защитата на личните данни

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни, можете да се обърнете към отговорника за защита на личните данни при Лидл (виж точка 10).

9.3 Право на жалба до надзорния орган по защита на личните данни

Освен това Вие имате право по всяко време да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на личните данни - Комисията за защита на личните данни.

10. Име и данни за контакт с администратора, обработващ личните данни, и данни за контакт с отговорника за защита на личните данни в дружеството

Тези условия за защита на личните данни са в сила за обработването на данни от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1 и за уеб страницата www.jobs.lidl.bg. Контакт с отговорника за защита на личните данни при „Лидл България ЕООД енд КО“ КД може да бъде установен на посочения по-горе адрес, на вниманието на Отговорника за защита на личните данни или респ. на имейл на адрес personaldata.protection@lidl.bg