Възможност за любима работа

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Радваме се, че проявявате интерес към защитата на личните данни на нашата уеб страница. Бихме желали да се чувствате комфортно и сигурно при посещението си на нашата уеб страница и да разглеждате осъществяваната от нас защита на личните данни като ориентиран към потребностите на клиентите показател за качество.

Настоящата политика за защита на личните данни Ви информира за начина и обхвата на обработване на Вашите лични данни при посещаване на нашата уеб страница. Личните данни представляват информации, които пряко или непряко идентифицират, респ. могат да идентифицират Вашата личност. Като законова основа за защитата на личните данни служи по-специално Общият регламент относно защитата на данните (GDPR).

1. Обзор

При извикването на нашата уеб страница се извършва обмен на различни информации между Вашето крайно устройство и нашия сървър. В тази връзка би могло да става дума за лични данни. Събраните по този начин информации се използват освен друго и за оптимизиране на нашата уеб страница или за извеждане на реклама в браузъра на Вашето крайно устройство.

2. Извикване на нашата уеб страница

Цели на обработката на лични данни / правни основания:

При извикване на нашата уеб страница чрез използвания от Вашето крайно устройство браузър автоматично и без Вашето участие към сървъра на нашата уеб страница се прехвърлят:

 • IP-адресът на запитващото устройство, което може да установи връзка с интернет,
 • датата и часът на достъпа,
 • името и URL на извикания файл,
 • уеб страницата/ приложението, от която/което е осъществен достъпът (Referrer-URL),
 • използваният от Вас браузър и евентуално операционната система на Вашия компютър, който е способен да установи връзка с интернет, както и името на Вашия доставчик.

Тези информации се съхраняват временно в един така наречен Log-файл за следните цели:

 • Обезпечаване на безпроблемното изграждане на връзка с уеб страницата,
 • Обезпечаване на удобното използване на нашата уеб страница / приложение,
 • Оценка на системната сигурност и стабилност.

Правното основание за обработката на IP-адреса е член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. Нашият легитимен интерес следва от изредените по-горе цели на обработката на данни.

Период на съхраняване/ критерии за определяне на периода на съхранение:

Данните се съхраняват за период от седем дни и след това се изтриват автоматично.

3. Използване на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението

Цели за обработването/правни основания:

Ние от „Лидл България ЕНД КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, ПК 2129, с. Равно поле, използваме на нашия сайт така наречените „Бисквитки“.

Вашето съгласие включва използването на бисквитки и други технологии за обработка на данни за потреблението във всички (под)домейни на https://jobs.lidl.bg.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното Ви устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), Когато посещавате нашия уебсайт. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното Ви устройство и не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. Информацията се съхранява в бисквитката, което води до връзка с конкретното използвано устройство. Това обаче не означава, че веднага разбираме за Вашата идентичност.

В зависимост от категорията на бисквитката или от другата технология, използването на бисквитки и другите технологии за обработка на данни за потреблението служи за следните цели:

 • Технически необходими: Това са бисквитки и подобни методи, без които не можете да използвате нашите услуги (например, за да покажете правилно нашия уебсайт / необходимите функции, за да запазите регистрацията си в зоната за вход).
 • Комфорт: Използвайки тези техники, можем да вземем предвид Вашите действителни или предполагаеми предпочитания за удобно използване на нашия уебсайт. Например въз основа на Вашите настройки можем да покажем нашия уебсайт на подходящ за Вас език. Освен това избягваме да показваме оферти, които може да не са налични във Вашия регион.
 • Статистика: Тези техники ни позволяват да съставим анонимни статистически данни за използването на нашите услуги. Това ни дава възможност да определим например как да адаптираме още по-добре нашия уебсайт към навиците на потребителите.
 • Маркетинг: Това ни дава възможност да ви покажем подходящо рекламно съдържание въз основа на анализа на Вашето поведение. Вашето потребителско поведение може също да се проследява чрез различни уебсайтове, браузъри или крайни устройства, като се използва потребителски идентификатор (уникален идентификатор).

Можете да намерите преглед на информацията за използваните бисквитки и други технологии, както и съответните цели за обработка, време за съхранение и всички доставчици от третa странa тук.

Като част от използването на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението, се обработват следните видове лични данни, в зависимост от целта:

Технически необходими:

 • Приемане предпочитанията за бисквитки.

Комфорт:

 • Настройки, които се използват за оптимизиране показването на локация.
 • Резултати от наскоро разглеждани работни позиции.
 • Извеждане на обяви с отметка.

Статистика:

 • Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на нашия уебсайт. Те включват по-специално:

           - тип / версия на браузъра,

           - използвана операционна система,

           - референтен URL адрес (страницата, посетена преди това),

           - име на хоста на компютъра за достъп (IP адрес),

           - време на заявка на сървъра,

           - индивидуален потребителски номер и

           - задействани събития в уебсайта (поведение при сърфиране).

 • IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
 • Въз основа на самия идентификационен потребителски номер, ние не можем да правим никакви заключения за Вас.

Маркетинг:

 • Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на Нашия уебсайт. Те включват по-специално:

           - IP адрес,

           - индивидуален идентификационен потребителски номер;

           - потенциални продуктови интереси,

           - задействани събития в уебсайта (поведение при сърфиране).

 • IP адресите се анонимизират редовно, така че свързване с Вашата личност е напълно изключено.
 • Въз основа на самия идентификационен потребителски номер, ние не можем да правим никакви заключения за Вас. Споделяме идентификационния потребителски номер и свързаните с него профили за използване с трети страни, ако е необходимо, чрез доставчиците на рекламни мрежи 

Правното основание за използването на бисквитки за комфорт, статистика и маркетинг е вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Правното основание за използването на технически необходими бисквитки е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, т.е. ние обработваме Вашите данни въз основа на законния ни интерес да можем да показваме уебсайта по напълно функционален начин.

Можете да оттеглите / коригирате съгласието си по всяко време с бъдещ ефект. Просто кликнете тук и направете своя избор. С премахването на съответните отметки можете лесно да оттеглите съгласието си за съответните цели на обработка.

Получатели/ Категории получатели:

В контекста на обработка на данни с помощта на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението, можем да използваме специализирани доставчици на услуги, по-специално от областта на онлайн маркетинга. Те обработват Вашите данни от наше име като обработващи, подбрани са внимателно  и са задължени по договор в съответствие с член 28 GDPR. Всички компании, изброени в нашата политика за бисквитки като доставчици, работят за нас като обработващи лични данни.

Като част от нашето сътрудничество с Google LLC, горепосочените данни обикновено се обработват и на сървъри в САЩ за статистически и маркетингови цели.

Срок за съхранение/ Критерии за определяне срока за съхранение:

Периодът за съхранение на бисквитките може да бъде намерен в нашата политика за бисквитки. Ако в колоната „Процес“ е посочено „Постоянно“, бисквитката се запазва за постоянно, докато съответното съгласие не бъде оттеглено. Продължителността на сесийното съхранение е ограничена до съответната сесия и приключва, когато браузърът бъде затворен.

4. Контакт чрез имейл/ телефон

Цели за обработване на личните данни/ Правни основания:

Ние боравим с личните данни, които ни съобщавате чрез имейл, разбира се, поверително. Ние използваме Вашите данни само по предназначение, за да обработим Вашето запитване. Правното основание за обработка на личните данни е член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. Нашият и Вашият  легитимен интерес от обработката на данни произтича от целта, да отговорим на Вашето запитване, ако е необходимо да решим съществуващи проблеми и по този начин да поддържаме и насърчаваме Вашето удовлетворение като потребител на нашия сайт.

Получатели/ Категории получатели:

Ние изключваме по принцип предаването на личните данни на трети лица. По изключение данните се обработват от обработващи лични данни. Те грижливо се подбират, освен това се одитират от нас и се задължават договорно съгласно член 28 на GDPR.

Период на съхраняване/ Критерии за определяне на периода на съхранение:

Цялата лична информация, която ни изпращате в случай на запитвания (предложение, похвала или критика) по електронна поща или телефон, ще бъде изтрита или анонимизирана от нас не по-късно от 6 месеца след даване на окончателния отговор. Опитът показва, че обикновено след 6 месеца въпроси за нашите отговори вече не възникват. При упражняване на Вашите права като субекти на данни (вижте по-долу), вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на 2 години след окончателния отговор, за да се докаже, че сме Ви предоставили изчерпателна информация и че са спазени законовите изисквания.

5. Предаване на получатели от трети страни

Ако предаваме данни на получатели от трети страни (извън Европейското икономическо пространство), можете да разберете това в информацията за получателите / категориите получатели в описанието на съответната технология за събиране на данни. Европейската комисия удостоверява, че някои трети страни имат стандарт за защита на данните, който е сравним с нивото в Европейското икономическо пространство чрез така наречените решения за адекватност. Списък с тези държави може да бъде намерен на адрес http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Ако в държава няма сравним стандарт за защита на данните, ние гарантираме, че защитата на данните е адекватно гарантирана от други мерки, напр. чрез обвързващи фирмени разпоредби, стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификати или признати кодекси за поведение. Моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (раздел 9), ако искате повече информация за това.

6. Интегрирани съдържания

6.1 YouTube-Видео

В нашата онлайн оферта сме интегрирали YouTube-видеа, които са съхранени на http://www.YouTube.com и се стартират директно от нашата уеб страница. Всички те са интегрирани в „разширения режим на защита на личните данни“, т. е. данни за Вас като потребител не се прехвърлят на YouTube, ако не стартирате видео. Данни се прехвърлят едва, когато стартирате видео. Ние не можем да въздействаме върху това прехвърляне на данни. Повече информация за целта и обхвата на обработката на лични данни от YouTube, която се извършва и на сървъри в САЩ, можете да получите от декларациите за защита на личните данни на доставчика. Там ще получите допълнителна информация за Вашите права в тази връзка и за възможностите за настройка за защита на Вашето лично пространство. Адрес и указания за защита на личните данни на YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland; https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/.

6.2 Bing Maps

На този уебсайт използваме Bing Maps. Това ще ни позволи да Ви покажем интерактивни карти директно на уебсайта и ще Ви позволи удобно да използвате функцията за карта, за да намерите оферти за работа във вашия район.

Използването на Bing Maps се осъществява в интерес на привлекателното представяне на нашите онлайн оферти и лесното откриване на местата, които посочваме в уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

Посещавайки нашия уебсайт, доставчикът на Bing Maps, Microsoft Corporation, получава информацията, че имате достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. За да използвате функциите на Bing Maps, е необходимо в интернет комуникацията да бъде обработван Вашият IP-адрес. Това обикновено се случва на сървър на Microsoft в САЩ.

Нямаме влияние върху конкретната обработка на данни от Bing Maps. За повече информация относно целта и обхвата на обработката на данни от Bing Maps, моля, вижте декларациите за поверителност на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация за вашите права и опции за настройки за защита на вашата поверителност. Адрес и декларация за поверителност на доставчика на Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/bg-bg/.

7. Вашите права на субект на данни

7.1 Обзор

Освен правото на оттегляне на дадените ни от Вас съгласия, при наличието на съответни законови предпоставки Вие имате следните допълнителни права:

 • Право на достъп до съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 15 GDPR,
 • Право на коригиране на неточни или на попълване на непълни данни съгласно член 16 на GDPR,
 • Право на изтриване на съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 17 на GDPR,
 • Право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни съгласно член 18 на GDPR,
 • Право на преносимост на данните съгласно член 20 на GDPR,
 • Право на възражение съгласно член 21 на GDPR.
7.2 Право на достъп съгласно член 15 на GDPR

Съгласно член 15 алинея 1 на GDPR Вие имате право да получите по заявка безвъзмездно достъп до съхраняваните от нас лични данни, отнасящи се до Вас. Това конкретно обхваща:

 • целите, за които личните данни се обработват;
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • получателите, респ. категориите получатели, пред които засягащите Ви лични данни са разкрити или ще бъдат разкрити;
 • предвидения срок, в който ще се съхраняват засягащите Ви лични данни, а ако конкретни данни за това са невъзможни, критериите за определянето на срока за съхраняване;
 • съществуването на право на коригиране или изтриване на засягащите Ви лични данни, право на ограничаване на обработването на лични данни от администратора или на възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, алинеи 1 и 4 на GDPR, – и поне в тези случаи – съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъдете информирани относно подходящите гаранции по член 46 от GDPR във връзка с предаването им.

7.3 Право на коригиране съгласно член 16 на GDPR

Вие имате право да поискате от нас да коригираме незабавно неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право да изискате попълването на непълни лични данни, включително чрез допълнителна декларация

7.4 Право на изтриване съгласно член 17 на GDPR

Вие имате право да поискате от нас незабавно да изтрием свързаните с Вас лични данни, доколкото е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, на което се е основавало обработването на данните съгласно член 6, алинея 1, буква а) или член 9, алинея 2, буква а) на GDPR, и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, алинея 1 или алинея 2 на GDPR, и в случая на член 21, алинея 1 на GDPR няма оправдани законни основания за обработването, които да са с предимство;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • изтриването на личните данни е необходимо в изпълнение на правно задължение;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги от информационното общество по член 8, алинея 1.

Когато ние сме направили личните данни обществено достояние и сме задължени да ги изтрием, ние ще предприемем, отчитайки наличната технология и разходите по изпълнението, разумни мерки, за да уведомим третите лица, обработващи Вашите лични данни, че Вие сте поискали и от тях да изтрият всички линкове към тези лични данни, както и копията или репликите на тези лични данни.

7.5 Право на ограничаване на обработването съгласно член 18 на GDPR

Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

 • точността на личните данни се оспорва от Вас;
 • обработването е неправомерно, но Вие желаете вместо изтриване на личните данни, ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните има нужда от тях за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции или
 • Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, алинея 1 на GDPR преди да е установено, дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
7.6 Право на преносимост на данните съгласно член 20 на GDPR

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, доколкото

 • обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, алинея 1, буква а) или член 9, алинея 2, буква а) или на договор съгласно член 6, алинея 1, буква б) на GDPR и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на правото Ви на преносимост на данните Вие имате право да поискате пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

7.7 Право на възражение съгласно член 21 на GDPR

При предпоставките на член 21 алинея 1 на GDPR на обработването на данни може да се възрази поради причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация. Предходното общо право на възражение е в сила за всички описани в тези правила за защита на личните данни цели на обработване, които се основават на член 6 алинея 1 буква е) на GDPR. За разлика от насоченото към обработването на данни за маркетингови цели право на възражение (сравни по-конкретно с точка 3.6 по-горе), съгласно GDPR ние сме задължени да приложим такова общо право на възражение само ако ни посочите основания за това, които имат приоритетно значение, например възможен риск за живота или здравето.

8. Лице за контакт

8.1 Лице за контакт при въпроси или при упражняване на Вашите права за защита на личните данни

При въпроси по уеб страницата или във връзка с упражняването на Вашите права при обработване на Вашите лични данни (права за защита на личните данни) можете да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти тук.

8.2 Лице за контакт при въпроси по защитата на личните данни

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни, можете да се обърнете към отговорника за защита на личните данни при Лидл (виж точка 9).

8.3 Право на жалба до надзорния орган по защита на личните данни

Освен това Вие имате право по всяко време да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на личните данни - Комисията за защита на личните данни.

9. Име и данни за контакт с администратора, обработващ личните данни, и данни за контакт с отговорника за защита на личните данни в дружеството

Тези условия за защита на личните данни са в сила за обработването на данни от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1 и за уеб страницата https://jobs.lidl.bg. Контакт с отговорника за защита на личните данни при „Лидл България ЕООД енд КО“ КД може да бъде установен на посочения по-горе адрес, на вниманието на Отговорника за защита на личните данни или респ. на имейл на адрес personaldata.protection@lidl.bg.