Възможност за любима работа

LIDL ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА АКАДЕМИЯ ЗА „РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“

Организатори на програмата са Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Lidl подкрепя първата в страната Академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“. Инициативата се организира от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Като партньор на програмата Lidl ще даде възможност на четирима желаещи да станат част от академията напълно безплатно. За целта всеки, който се интересува от темата, може да кандидатства, като изпрати кратко мотивационно писмо на weiterbildung@lidl.bg до 15 януари 2023 включително. В него кандидатите трябва да отговорят на въпросите защо искат да участват и как в бъдеще биха приложили придобитите знания и умения, както и да посочат данни за контакт и линк към своя LinkedIn профил. Жури от представители от мениджмънта на Лидл България и специалисти по темата ще оценят получените кандидатури, а имената на одобрените ще бъдат обявени на 20 януари на сайтовете https://jobs.lidl.bg/ и https://womeninbusiness.bg .

Академията за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“ ще стартира на 26 януари и ще продължи до 20 април 2023 г. в седем модула. Те ще обхванат темите за равнопоставеността, ползите от приобщаването, преодоляването на неосъзнатите различия и включващата роля на лидерството и комуникациите. Освен богата лекционна част, програмата има и практически характер с включени казуси, примери и задачи. Всеки модул завършва с кратък изпит. Всеки участник, който премине успешно изпитите, получава на финала сертификат за преминатото обучение, което е уникално за България.

Lidl ще отговаря и за цялостната координация на академията, ще участва със свой лектор в заключителния модул и ще даде възможност на свои служители също да се включат в програмата.

Като член на Съвета на жените в бизнеса в България, Lidl споделя мисията на организацията да провокира активен диалог и действия в обществото по отношение на политиките за насърчаване на приобщаваща среда, равни възможности и недопускане на дискриминация.

Всички тези теми са залегнали и в принципите и корпоративната култура на компанията. През 2020 г. Шварц групата, част от която е Lidl, се присъедини към Глобалния договор на ООН за отговорно корпоративно управление и се ангажира да спазва 10-те принципа на ООН, сред които зачитане и подкрепа за опазването правата на човека и изкореняване на дискриминацията по отношение правото на труд и на професия. Същата година Лидл България подписа и Принципите за овластяване на жените на ООН. По този начин веригата още веднъж затвърди ангажимента си да насърчава равнопоставеността и многообразието.

Условия за кандидатстване за покриване на таксата за участие в Академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“:

  1. Лидл България ще покрие таксата на общо четирима участници в Академията на конкурсен принцип.
  2. Кандидатстването за покриване на таксата е в срок от 22.12.2022 г. до 15.01.2023 г. включително (кандидатури, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани).
  3. Всеки желаещ да участва в конкурса за покриване на таксата трябва да изпрати в посочения срок на email weiterbildung@lidl.bg кратко мотивационно писмо, в което да сподели накратко и в свободна форма отговорите си на въпросите: защо искам да участвам в Академията и как в бъдеще бих приложил придобитите знания и умения в нея. Към мотивационното си писмо кандидатът трябва да посочи данни за контакт и линк към своя LinkedIn профил.
  4. Оценката на подадените кандидатури ще бъде направена от представители от мениджмънта на Лидл България и специалисти по темата.
  5. Имената на четиримата одобрени участници ще бъдат обявени на 20 януари на сайтовете https://jobs.lidl.bg/ и https://womeninbusiness.bg, като те ще могат да се включат безплатно в Академията, която стартира на 26 януари и ще продължи до 20 април 2023 г. в седем модула.
  6. С включването си в конкурса кандидатът се съгласява кандидатурата му да бъде разгледана и оценена от формираното в компанията жури.

Информация, свързана със защитата на личните данни прочети тук.