Възможност за любима работа

Марина Дакова, маркетинг асистент „Стратегическо планиране“

Hero_Marina Dakova
  1. Как започна твоят път в Lidl и как научи за стажантската програма?

Началото на моя път в Lidl започна със стажантската програма през 2020 г. За нея разбрах от статия в интернет, която ме грабна с възможността да приложа наученото от университета, докато черпя опит от успешни практики в света на бързооборотните стоки. Стажът ме потопи в динамиката на тази сфера и ми доказа колко е вълнуващо ежедневието, когато всеки ден е нов урок.

  1. Как този стаж ти помогна в развитието на професионални знания и умения ?

През първите два месеца, прекарани в компанията, научих конкретни бизнес специфики като критериите за създаването на един успешен продукт и марка, оценка на конкуренцията, изграждане на стратегии за позициониране и др. Заедно с това усъвършенствах така наречените „меки умения“ –  работа в екип, аналитично мислене и ръководене на проект.

  1. С какво се занимаваше в началото и как се развиха твоите задължения?

В началото на стажа ми се запознах с процесите, които правят един продукт част от асортимента на Lidl. Участвах както в асортиментни анализи, така и в изготвянето на договори с доставчици. На база натрупаната информация работих върху собствен проект за оптимизиране на процесите за износ на продукти към Америка.

  1. Кой беше най-интересният ти проект/ дейност от стажа?

По време на стажа най-интересно за мен беше разнообразието от задачи и дейности. Имах възможност да изпълнявам отговорности към 4 отдела – Организация проекти, Администрация договори, Маркетинг и Реклама и търговски отдел. Запознах се с вдъхновяващи професионалисти и срещата ми с тях беше най-ценното.

  1. Какви са твоите очаквания по отношение на бъдещата ти кариера в компанията?

По отношение на бъдещата ми кариера очакванията ми са свързани с опознаване на нови кътчета от Lidl света, обмяна на международен опит в мрежата на компанията и успешно изпълнение на нови предизвикателства.

  1. Защо би препоръчала вашата фирма и стажантска програма?

Препоръчвам Lidl, защото ценностите, които следва компанията, нейната отговорност и грижа, се проявяват на практика в ежедневната работа. Това се вижда и усеща, и в програми като стажантската, благодарение на която младите хора могат да получат първи професионален опит в международна компания и да придобият ценни умения и знания чрез работа върху реални казуси.