Възможност за любима работа

Твоят първи ден

Shop_Training_1900x1260

Поздравления, вече си част от екипа на Lidl!

Твоят първи ден в Lidl  ще премине с участие в специалното събитие за посрещане на нови служители, което се провежда двете ни Регионалните дружества - в с. Равно поле и с. Кабиле. Това е чудесна възможност да се срещнеш с други нови колеги, които също като теб, започват работа в компанията.

Ще се срещнеш с представители на стратегически отдели и членове на ръководния екип в отдел „Продажби и логистика“.  Този ден ще ти даде много информация за културата в Lidl и ще отговори на всички въпроси, които са важни за теб.

Твоят следващ работен ден ще бъде в магазина, в който си назначен и на определената в графика смяна. По-голямата част от него ще премине в обучение и запознаване с работната среда.

По време на смяната ще се запознаеш с обучаващия ментор и с част от новите ти колеги. Обучаващият ментор ще бъде твоя основна подкрепа в периода на въвеждане в новата ти професионална роля.

Не забравяй да носиш документите си за самоличност в деня на посрещането.