Възможност за любима работа

Склад

Иван Миладинов, Комисионер, Логистичен център, Равно Поле (отляво) и Живко Живков ,Комисионер, Логистичен център, Равно Поле