Възможност за любима работа

Въвеждащо обучение

Shop_Training_1900x1260

Въвеждащо обучение

Нашата програма за въвеждащо обучение в света на продажбите и работата с клиенти, е предназначена за всички нови служители, които се присъединяват към екипите в непрекъснато разширяващата се търговска мрежа на Lidl. Програмата обезпечава знанията и уменията, необходими за ефективна работа в магазина, познаване на принципите на Lidl за обслужване на клиенти - от работата на каса до предлагането на разнообразния асортимент от стоки.

Въвеждащото обучение е иновативна комбинация от интерактивно съдържание, представящо основните работни процеси в електронен формат, съчетано с много практическа работа за затвърждаване на наученото. То ще ти даде основата и увереността в екипа. Ще бъдеш напътстван ежедневно от твоя обучаващ ментор, с когото ще можеш да приложиш всичко научено в реална работна среда. Той и твоите преки ръководители ще ти съдействат, за да се представиш по най-добрия начин.

 

Теми на обучение

Types of bread

Пекарната на Lidl

По време на въвеждащото обучение ще получиш знания и умения по темата „Печене на хляб“ (Бейк Оф). Ще се запознаеш с дейностите и научиш цикъла на печивата в пекарната на Lidl - от доставката и съхранението на замразените ни артикули, през подготовката и изпичането им, до продажбата на клиента.
Food

Oхладителна верига на стоките

Безопасното съхранение и отлично качество на нашите продукти е от основно значение за удовлетвореността на клиентите на Lidl. В този обучителен модул ще се запознаеш с ежедневните си отговорности и задачи по поддържане на охладителната верига и качеството на стоките в магазина.
Shopping Cart

Работа на каса

Този обучителен модул ще ти представи множество ситуации, пред които ще се изправиш в ежедневието си на касиер, за да можеш подготвен да посрещаш високите клиентски очаквания и обезпечаваш тяхната удовлетвореност.
Екипна работа

Любезност и клиентска удовлетвореност

Клиентът е във фокуса на всичко, което правим в Lidl. Лоялните клиенти и тяхната удовлетвореност са приоритет в нашия бизнес. В този обучителен модул ще разбереш кои са водещите принципи и ценности за Lidl в качественото обслужване на клиентите и как те ще се превърнат в твоя втора природа.
First Aid

Здравословни и безопасни условия на труд

Здравето и безопасността на служителите в екипа е приоритет за нас. В това обучение ще разбереш кои са основните принципи при осигуряването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд, как да си служиш с работното оборудване и техника отговорно и безопасно.
Compass

Запознаване с основните принципи на продажбите в Lidl

Тук ще обърнем внимание на 4+1 основни стълба в Продажби, свързани с Чистота, Свежест, Стокова наличност, Любезност/ Правило 1+2 и Ефективност. 4+1 Основни стълба ще са навсякъде около теб по време на обиколката ни във филиала. С отличното им познаване ще допринесеш много за успеха на компанията.
Warehouse and truck

Зареждане на стока

В Lidl получаваме доставка на стока всеки ден. От основна важност е да познаваш и прилагаш правилно принципите на ежедневното зареждане на стока, както и презентацията на артикулите от различните сектори в търговска зала, ориентирана към клиентите на Lidl.
List

И още

Много нови умения

Обучаващи ментори

Обучаващите ментори играят съществена роля в подкрепата и въвеждането на новия служител в работата и екипа през първите няколко месеца в компанията. Твоят обучаващ ментор ще те приветства в първия ти ден на работното място. Той ще бъде на разположение, за да осигури практическото и, при необходимост, теоретично предаване на знания и умения в обучението ти, съчетано с много полезни съвети.

Ще съдейства да се интегрираш бързо сред новите колеги и да се чувстваш приет. Той е твоят Lidl приятел, на когото можеш да имаш пълно доверие. Възможно е да има въпроси, които не искаш да задаваш на прекия си ръководител и да имаш нужда от неутрален колега, за да ти даде съвет или предостави помощ при проблемна ситуация, свързана с работата. Точно това е ролята на обучаващия ментор. Той е подготвен с подходящо решение и ценен съвет на база професионалния си опит в Lidl.