LIDL. Заслужава си!

Нашите принципи

avatar1

Корпоративни принципи

Като международно оперираща компания ние осъзнаваме собствения си мащаб и присъствие в общественото пространство.

Ние уважаваме многообразието на културите и отчитаме различията в техните ценности и традиции.

Дейността ни се подчинява на корпоративните ни принципи и на ръководната ни харта.

– Удовлетвореността на клиента ръководи нашите действия.
– Превъзхождащо конкурентно съотношение между цена и качество определя нашата пазарна позиция.
– Продължаваме да растем чрез експанзия и непрекъснати подобрения в нашите филиали.
– Като многофилиална търговска верига работим с единна система.
– Бързи решения и опростени работни процедури гарантират нашия успех.
– Спазваме действащото законодателство и вътрешно-фирмените правила.
– В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и се отнасяме с грижа към околната среда.
– Коректността към всеки в компанията е наша повеля.
– Ние се уважаваме, подкрепяме и насърчаваме взаимно.
– Договореностите се изпълняват в атмосфера на доверие.
– В работна атмосфера се стремим да съчетаваме похвала и признание с конструктивна критика.
– Ние работим със силен екип – осигурени са подходяща приемственост и заместване във всяка работна област.