Възможност за любима работа

Нашите принципи

Търговец в централен офис

Ръка за ръка – кои са нашите пет ръководни принципа

Ефективното и вдъхновяващо управление е наша основна задача в ежедневната работа. То не се случва „между другото“, а е наш приоритет.

За тази цел през 2016 г. разработихме Ръководна харта за управление под името „Нашите 5“. Тя обобщава всички наши ръководни принципи и послания, като поставя акцент върху следните 5 приоритета

Нашите корпоративни принципи

Като водеща верига в България и в световен план, осъзнаваме ролята, която имаме при утвърждаването на ясни, прозрачни и ефективни бизнес практики и отношения.

Мъж и жена облечени в ризи обсъждат документ в папка в ръцете на мъжа

Кои са корпоративните принципи, които следваме:

 • Осъзнаваме собствения си мащаб и присъствие в общественото пространство.
 • Уважаваме многообразието на културите и отчитаме различията в техните ценности и традиции.
 • Дейността ни се подчинява на корпоративните ни принципи и нормите за поведение.
 • Удовлетвореността на клиента ръководи нашите действия.
 • Превъзхождащо конкурентно съотношение между цена и качество определя нашата пазарна позиция.
 • Продължаваме да растем чрез експанзия и непрекъснати подобрения в нашите магазини.
 • Като многофилиална търговска верига работим с единна система.
 • Бързи решения и опростени работни процедури гарантират нашия успех.
 • Спазваме действащото законодателство и вътрешно-фирмените правила.
 • В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и се отнасяме с грижа към околната среда.
 • Коректността към всеки в компанията е наша повеля.
 • Ние се уважаваме, подкрепяме и насърчаваме взаимно.
 • Договореностите се изпълняват в атмосфера на доверие.
 • В работна атмосфера се стремим да съчетаваме похвала и признание с конструктивна критика.
 • Ние работим със силен екип – осигурени са подходяща приемственост и заместване във всяка работна област.